Cała Puszcza Białowieska Obiektem Światowego Dziedzictwa

Komitet Światowego Dziedzictwa

Komitet Światowego Dziedzictwa przyjął zgłoszony przez Polskę i Białoruś wniosek o wpisanie obszaru Puszczy Białowieskiej jako Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dzięki decyzji Komitetu, która zapadła 23 czerwca, Transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa otrzymał nazwę Bialowieza Forest, a jego zasięg obejmuje teraz powierzchnię blisko 141 tysięcy ha po obu stronach granicy.

Całkowita powierzchnia Obiektu obejmuje łącznie ponad 308 tysięcy ha włączając w to strefę buforową.

Komitet Światowego Dziedzictwa już w 1979 roku wpisał na Listę Światowego Dziedzictwa część Puszczy Białowieskiej, położoną w Polsce, pod nazwą Białowieski Park Narodowy.

Następnie w 1992 roku Obiekt został powiększony o obszerną część Puszczy Białowieskiej położoną po stronie białoruskiej. Utworzono wówczas Transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa “Belovezhskaya Pushcha / Bialowieza Forest”.

W 2008 roku Polska i Białoruś rozpoczęły starania o renominację Obiektu proponując nową nazwę, zmianę powierzchni oraz nowe kryteria uznania. Oba kraje uzgodniły zaproponowanie nowej, rozpoznawalnej na całym świecie nazwy „Bialowieza Forest”.

Komitet na 38. sesji przyjął zaproponowane kryteria. Znacznie lepiej odzwierciedlają one wyjątkowy charakter Obiektu.

Ponadto Komitet zaakceptował nowe granice Obiektu, obejmujące niemal całą polską część Puszczy Białowieskiej.

 Tekst i zdjęcie:Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − dwa =