Czy mała retencja może ochronić nas przed suszą?

zbiornik retencyjny

Tegoroczne lato jest wyjątkowo upalne, a dotkliwe następstwa suszy obserwujemy od wielu tygodni w całej Polsce. By niwelować skutki długotrwałego braku opadów i obniżania się wód gruntowych, Lasy Państwowe od kilku lat realizują największe w Europie projekty służące retencjonowaniu wody na obszarach leśnych. Lasy stanowią bowiem naturalne rezerwuary tego bezcennego surowca.

W przeszłości nadmierna melioracja, regulowanie rzek i potoków doprowadziły do odwodnienia łąk, pól i lasów. W okresach suszy ten deficyt wody staje się szczególnie dotkliwy. Dlatego tak ważne są działania dotyczące małej retencji, polegające na budowie niewielkich zbiorników magazynujących wodę, a także na zachowaniu i odtwarzaniu obszarów wodno-błotnych.

Inwestycje zrealizowane przez Lasy Państwowe pozwoliły zretencjonować ponad 40 mln m³ wody. To blisko 4 razy tyle, ile mieści się jej w Morskim Oku. Co istotne – liczba ta odsyła tylko do ilości wody zmagazynowanej w zbiornikach. Znacznie więcej wody zatrzymują gleba i roślinność rozwijająca się w miejscach, w których budowane są obiekty.

W efekcie projektów małej retencji, realizowanych od 2007 r. w ponad połowie wszystkich nadleśnictw w Polsce, remontowane i budowane są obiekty hydrotechniczne. Zarówno na terenach górskich, jak i nizinnych mają one na celu m.in. spowolnienie odpływu wód opadowych oraz wzrost ilości retencjonowanej przez glebę wody. Wpływa to na podtrzymanie poziomu wód gruntowych i poprawę warunków wilgotnościowych – a tym samym przeciwdziałanie suszy. Do końca roku w Lasach Państwowych powstanie ponad 7100 takich obiektów.

zbiornik retencyjny

Wg ostatniego raportu NIK nt. małej retencji w Polsce konieczne jest zintensyfikowanie działań w zakresie retencjonowania wody. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i przyrodzie, Lasy Państwowe zgodnie ze swoją strategią w kolejnych latach będą kontynuować projekty retencyjne w całej Polsce również z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ckps2

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć + 13 =