Korporacje mają problemy ekologiczne ?

Dlaczego ekologia dyktuje warunki działania dużych firm – raport

Korporacje, ich działalność biznesowa oraz dylematy i problemy ekologiczne – w najnowszym raporcie. Raport zawiera sporo danych na temat działalności dużych firm w Polsce (korporacji, zatrudniających minimum ponad 250 osób) wobec ekologii.

Podstawa dla opracowania raportu było badanie ankietowe. Na pytania przygotowane przez współpracowników firmy ConQuest Consulting odpowiadali między innymi managerowie do spraw zrównoważonego rozwoju.  Raport został wzbogacony o wywiady przeprowadzone z osobami zajmującymi się ekologią w firmach.

Jakie są problemy ekologiczne w dużych firmach ?

Autorzy raportu przeprowadzili analizę obecnej świadomości oraz praktyk ekologicznych w zawierającą 13 pytań dotyczących różnorodnych obszarów z zakresu zrównoważonego rozwoju.

 • jako największe wyzwanie ze sfery ekologicznej pytane firmy najczęściej wskakują zmniejszanie śladu węglowego (58,33%). Zarządzanie śladem węglowym powinno dotyczyć nie tylko obniżenia emisji wynikającej z bezpośredniej działalności firmy (np. produkcyjnej czy usługowej), ale również edukacji pracowników i monitorowaniu wartości wskaźnika dla ich podróży służbowych.
 • drugim największym wskazywanym wyzwaniem jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (wskazało tak 50% respondentów). Kwestia ta może wydawać się prosta, przecież wystarczy zamienić np.: tradycyjne żarówki na LED i oszczędności energii się pojawią, prawda ?  Jednak warto spojrzeć na zużycie prądu w zależności od profilu działalności firmy. Trzeba też pochylić się nad kwestią źródła energii, co ma związek ze śladem węglowym – czy korzystamy z odnawialnego surowca energetycznego ?
energia odnawialna w duzych firmach
diagram z raportu

Ocieplenie klimatu i inne środowiskowe bolączki na które wskazują korporacje

 • na trzecim miejscu wśród wyzwań dużych firm pojawiły się  zmieniające się regulacje Unii Europejskiej odnośnie ocieplenia klimatu, wpływające na bieżącą działalność firm. Rozporządzenie (2019/2088) w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych (SFDR) oraz  rozporządzenie (2020/852) w sprawie taksonomii UE. Jak każdy biurokratyczny i pracochłonny obowiązek wprowadzają one niepewność do spółek co do sposobów pozyskiwania i komponowania danych niefinansowych.
 • Inne odpowiedzi dotyczyły zagadnień bardziej praktycznych, gdzie przykładem może być:
  •  zmniejszenie produkcji odpadów (27,08% odpowiedzi). Redukcja ilości produkowanych odpadów jest bardzo często pierwszym krokiem zielonej transformacji przedsiębiorstw
  • zmniejszenie zużycia wody (25%).
  • jako bolączkę wskazywano tez utylizacją odpadów (22,92%)
  • potrzebę ograniczenia materiałów drukowanych (22,92%). Ten czynnik był silnie eksponowany pomimo pandemii COVID-19, która zwiększyła digitalizację dokumentów, w wyniku potrzeb związanych z praca zdalną.
 • mniej respondentów wskazywało na „inne”  odpowiedzi, takie jak:
  •  wymiana opakowań na produktach na bardziej przyjazne dla środowiska (nadające się do recyklingu, lub biodegradowalne / biokompostowalne),
  • poprawa jakości powietrza,
  •  implementacja ESG w zgodności z SDG,
  • promocja zrównoważonego rozwoju (sustainability).

Tak spore zróżnicowanie odpowiedzi wynikało z bardziej zindywidualizowanych strategii dot. zrównoważonego rozwoju poszczególnych firm. W strategiach tych korporacje przyjmują zróżnicowane cele dla obniżenia negatywnego wpływu na środowisko.

Problemy ekologiczne jako problemy społeczne (świadomości)

Jedno z pytań ankiety odnosiło się do wykorzystywania w korporacjach papieru z recyklingu. Odpowiedzi „nie” oraz „nie wiem” ukształtowały się tak samo na poziomie 14,58%, natomiast twierdząco odpowiedziało 70,83% respondentów, co nadal stanowi to znaczący odsetek ogółu ankietowanych.

problemy ekologiczne a korporacje
diagram zaczerpnięty z raportu

Jak widać po odsetku odpowiedzi „nie wiem”  część pracowników może nie zdawać sobie sprawy z takiej praktyki w obrębie własnej firmy albo po prostu nie interesuje się takimi kwestiami.  Odpowiedzi „tak” wskazują jednak na świadomość –  zwracanie wagi na pochodzenie wykorzystywanego papieru, a także jego wykorzystywanie oraz zużywanie.

Autorzy ankiety i raportu zapytali też ankietowanych o oddawanie do utylizacji takich odpadów jak: tonery lub opakowania.

Ponad 81% respondentów potwierdziło utylizację śmieci biurowych, a jedynie 4,17% wskazało brak tego typu inicjatyw.

Jednak aż ż 14,58% ankietowanych wskazało odpowiedź „nie wiem”.

To podobna ilość pracowników , jak przy powyższym pytaniu o wykorzystanie papieru z recyklingu. Proces utylizacji odbywa się poza obszarem zainteresowania większości pracowników. Przy tym widoczne jest, że znaczna część pracowników zatrudnionych w sektorze dużych przedsiębiorstw jest wystarczająco świadoma i poinformowana.

TUTAJ możesz pobrać raport.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sześć − 1 =