Nocne głosowanie. Próba otwarcia prywatyzacji Lasów Państwowych ?

lasy jeszcze państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne “Lasy Państwowe” – państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa, działająca na terenie Polski.

Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną dbając przy tym o stan zarządzanych terenów, tj. o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Lasy Państwowe reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem. (za: Wikipedia)

Lasy Państwowe stanowia bez wątpienia nasze najcenniejsze, wspólne Dziedzictwo Narodowe, Dobro Wspólne.

Tymczasem 18 grudnia 2014, w Sejmie,  w nocy (!),  podjęto próbę.. zmiany Konstytucji..

I w tej formie (Lasy Państwowe) funkcjonują od lat, co powoduje, że w zasadzie nie ma możliwości przejęcia polskich lasów przez podmioty prywatne, bo przecież zasadniczo nie można sprywatyzować państwa.

Proponowana ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej projektowana przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa proponuje:

Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)………….. dodaje się art. 74a w brzmieniu:

„Art. 74a.

1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie.
2. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.
3. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach. Zasady udostępniania i gospodarowania lasami określa ustawa.”

Obecnie Art. 74 Konstytucji RP nie mówi nic o Lasach Państwowych.

Co proponuje projekt ?

Nic innego jak tylko możliwość przekształcania własnościowego, czyli np. sprzedaż podmiotom prywatnym w drodze ustawy.

(za: Michał Lange, “Pod osłoną nocy próbowano otworzyć drogę do prywatyzacji Lasów Państwowych”, Gazeta Bałtycka )

Zwolennicy wprowadzenia nocnej zmiany w Konstytucji podkreślali istotną rolę rozszerzenia konstytucyjnej ochrony lasów – Art.74a ust.2, część pierwsza zdania.

Skoro tak, to aż kusi by zapytać dlaczego tak szczytny cel realizowano pod osłoną nocy, bez publicznej debaty w dogodnej dla społeczeństwa porze ?

Warto jednak przyjrzeć się części drugiej zdania (wytłuszczonej powyżej), wspomnianego ust.2, która pozwalałaby w ustawie (czyli w praktyce zwykłą większością głosów w Sejmie) określać “wyjątki” od tak wprowadzonej “konstytucyjnej ochrony” Lasów Państwowych.

Czy nie ten zapis “z wyjątkiem…” stanowił sedno nocnych starań posłów ?

Do realizacji planów zabrakło w sejmowym głosowaniu 5 głosów.

Nieco wcześniej posłowie odrzucili wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i polskiej ziemi.

Głosowało – 442

Za -192

Przeciw -235

Wstrzymało się -15

Nie głosowało -12

Przypomnijmy – pod wnioskiem o referendum w tej ważnej sprawie zebrano ponad 2 miliony podpisów dorosłych Polaków !

O CO CHODZI Z LASAMI PAŃSTWOWYMI ?

Być może sprawę wyjaśnia dokument z Ambasady USA ( WIKILEAKS )

AMBASSADOR’S FAREWELL CALL ON SEJM SPEAKER KOMOROWSKI
Date: 2009 January 23, 16:23 (Friday)
Canonical ID: 09WARSAW78_a
Original Classification: CONFIDENTIAL
Current Classification: CONFIDENTIAL
Źródło: http://www.wikileaks.org/plusd/cables/09WARSAW78_a.html

Fragment raportu ambasadora USA z rozmowy z Bronisławem Komorowskim, z dnia 23.01.2009
Dotyczy: Ustawy reprywatyzacyjnej

6. (C) W sprawie perspektyw uchwalenie przepisów o odszkodowaniach za prywatną własność skonfiskowaną w czasie II wojnie światowej i ery komunistycznej, Komorowski wyraził obawę, że kryzys finansowy przedstawił “nowe okoliczności”.
Niemniej jednak, Komorowski powiedział: Tusk jest zdecydowany zmusić nieprzejednanych ministrów, zwłaszcza Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska, do przyczynia się do wypłaty odszkodowań z funduszy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości państwowych, w tym lasów.

Jeden komentarz do “Nocne głosowanie. Próba otwarcia prywatyzacji Lasów Państwowych ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście + dwanaście =