Poznaj Oznakowanie Ekologiczne

EU Ecolabel new logo

Oznakowanie Ecolabel  – w postaci kwiatka –  jest głównym oficjalnym europejskim wyróżnieniem, przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe.

 Ecolabel został ustanowiony w 1992 r.

Podstawą przyznawania oznakowania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE dla poszczególnych grup wyrobów.

Oznakowanie Ecolabel zostało ustanowione przez Komisję Europejską jako dobrowolny “zielony znak”, mający na celu zachęcenie firm do wytwarzania wyrobów, które są mniej szkodliwe dla środowiska. Firmy, które uzyskały certyfikat “Ecolabel” mogą oznaczać swoje wyroby symbolem ukazanym powyżej.

Europejski znak ekologiczny na wyrobach wskazuje, że są one mniej szkodliwe dla środowiska niż podobne wyroby w ciągu całego cyklu życia wyrobu. Stosowana jest metodologia oceny cyklu życia wyrobu.

Ecolabel jest też świadectwem odpowiedzialności firmy za stan środowiska oraz ułatwia konsumentom podejmowanie świadomego wyboru produktów i usług.

Firma ma może używać znaku Ecolabel wtedy, gdy jednostka certyfikująca potwierdzi spełnianie przez produkt lub usługę kryteriów oznakowania ekologicznego zawartych w odpowiednich decyzjach Komisji Europejskiej.

W Polsce, certyfikaty upoważniające do stosowania oznakowania – Ecolabel wydaje Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.

Obecnie kryteria techniczne przyjęte przez Komitet European Union Ecolabelling Board obejmują ponad dwadzieścia kategorii wyrobów, którym można nadawać znak Ecolabel, wśród nich:

 • farby,
 • polepszacze gleby,
 • papier higieniczny,
 • papier do kopiowania,
 • detergenty do prania,
 • żarówki,
 • tekstylia,
 • materace,
 • komputery PC,
 • komputery przenośne,
 • uniwersalne środki czyszczące i sanitarne,
 • detergenty do ręcznego zmywania naczyń,
 • detergenty do zmywarek,
 • telewizory,
 • twarde pokrycia podłogowe,
 • usługi hotelarskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − 8 =