Rakotwórczy lindan, DDT, 2,4-D.

rakotwórcze

23 czerwca 2015 – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem oficjalnie sklasyfikowała owadobójczy lindan jako rakotwórczy dla ludzi. Inny owadobójczy DDT został oceniony jako prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi i herbicyd 2,4-D jako potencjalnie rakotwórczy.

Lindan ( był szeroko stosowany do zwalczania owadów, w tym w rolnictwie i do leczenia ludzkich wszy i świerzbu. Jego stosowanie obecnie jest zakazane lub ograniczone po licznych przypadkach zachorowań.

DDT został wprowadzony do zwalczania chorób przenoszonych przez owady w czasie II wojny światowej i później stosowany powszechnie do zwalczania malarii oraz w rolnictwie. Mimo, że większość zastosowań DDT zakazano 1970, DDT i jego produkty rozpadu są bardzo trwałe i można je znaleźć w środowisku oraz w tkankach zwierząt i ludzkich na całym świecie. Oddziaływanie DDT nadal występuje, głównie poprzez żywność..

Od wprowadzenia na rynek w 1945 roku, 2,4-D jest szeroko stosowany do zwalczania chwastów w rolnictwie, leśnictwie i na zielnikach . Narażenie na 2,4-D może wystąpić podczas produkcji i aplikacji, a także za pośrednictwem żywności, wody, kurzu, podczas rozpylania.

na podstawie WHO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć + dwadzieścia =