Światowy Dzień Środowiska – 1 ludzkość – 1 planeta  

„Only One Earth” przesłanie kampanii UNEP/GRID Warszawa

Światowy Dzień Środowiska (WED) w tym roku to także okazja do obchodów 50-lecia Konferencji Sztokholmskiej.

Bo właśnie pod tym samym hasłem, 50 lat temu, w Sztokholmie obradowała Organizacja Narodów Zjednoczonych.

jedna ziemia
hasło obchodów: „Only One Earth” – Światowy Dzień Środowiska

Wtedy powołano Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Enviroment Programme – UNEP),

UNEP łączy troskę o zdrowie ludzi i planety z takimi wartościami jak odpowiedzialność, pokój i poszanowanie zasad równości.

Dziś, w obliczu wojny w Ukrainie, jubileuszowe hasło  “Only One Earth” brzmi równie mocno, co pół wieku temu, gdy toczyła się wojna w Wietnamie.

Do niedawna widzieliśmy w WED potencjał do promocji działań wobec wyzwań potrójnego kryzysu środowiska (klimatycznego, bioróżnorodności, zanieczyszczeń).

Dziś wojna zmusza nas do zmiany tej optyki i do przypomnienia, że warunkiem niezbędnym do realizowania wszelkich działań na naszej planecie jest pokój – mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Światowy Dzień Środowiska – Ziemia jest jedna dla wszystkich – konferencja i debata

W ramach inauguracji kampanii, 3 czerwca w Łazienkach Królewskich odbędzie się konferencja i debata, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele różnych grup, by dyskutować o wspólnej przyszłości i wyzwaniach, jakie nas czekają w najbliższych latach.

Pokój nie jest stanem trwałym, tym bardziej wszyscy widzimy, że działania skierowane na ratunek ludziom i planecie przenikają się, a bezpieczeństwo staje się kluczową potrzebą wszystkich: cywilów, instytucji, firm oraz wszystkich obywateli Ziemi.

Środowisko stoi w obliczu wielu zagrożeń, w tym konfliktów. Środowisko zawsze jest ofiarą wojny. Zawsze. Widzieliśmy to w wielu konfliktach, niezależnie od tego, jak się zaczynają i jak się kończą.

A kiedy środowisko pada ofiarą wojny, ludzie cierpią – nie przez kilka tygodni czy miesięcy, ale długo po zakończeniu konfliktu –  mówiła niedawno Inger Andersen, Dyrektor UNEP.

Społeczeństwa, które wierzą w swoją sprawczość, mogą zmienić wiele. Nikt z nas nie żyje w izolacji od innych i tylko działając razem możemy zapobiec zmianom lub adaptować się do nich. Obserwujemy jak bardzo Polska i Europa wspiera uchodźców z pogrążonej w wojnie Ukrainy.

jedna planeta
Światowy Dzień Środowiska

Dzięki czemu widzimy, jaką moc ma solidarność, braterstwo i zaangażowane dla pożytku innych. Bezpieczeństwo ludzi i bezpieczeństwo planety są obecnie najważniejszą, jednoczącą wszystkich potrzebą, dlatego te tematy będą szeroko omawiane podczas obchodów, które uświetnią Światowy Dzień Środowiska 2022.

Światowy Dzień Środowiska w Polsce i ślad węglowy

Rozmnażanie przez ciecie – dzielimy sadzonki korzeniowe, a następnie sadzimy oddzielona cześć korzeniową jako nowa

Byłoby wspaniale, gdyby tegoroczne obchody WED, stały się wspólnym świętem ludzi i środowiska – świętem obchodzonym przez całą rodzinę ONZ w Polsce.

Zapraszamy wszystkich do celebracji tego dnia oraz śledzenia strony dlaplanety.pl, gdzie już 3 czerwca, każdy z nas będzie mógł wyrazić swoje poparcie dla Manifestu, mówiącego o tym, że walka o klimat jest jednocześnie troską o pokój, dobrostan i sprawiedliwość na świecie – zapowiada Patrycja Adamska, Dyrektor Programowa Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Kampania „Only One Earth” ma na celu przypomnienie jak ważne są działania, dzięki którym pewnego dnia będziemy mogli żyć razem jako jedna ludzkość, na jednej Ziemi, w zgodzie z naturą i sobą nawzajem.

Kampania na rzecz środowiska nie mogłaby się odbyć z pominięciem tak ważnego kroku jak policzenie i zneutralizowanie jej śladu węglowego.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z firmą TerGo obliczy ślad węglowy całej kampanii oraz dołoży wszelkich starań, aby zredukować go do minimum. Pozostałe emisje zostaną skompensowane, dzięki czemu event będzie neutralny węglowo.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dlaplanety.pl

O UNEP/GRID – Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska.

Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska.

Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa aktywnie celebruje Światowy Dzień Środowiska.Organizacja ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − siedem =