Zadbajmy o czysty Bałtyk

czysty Bałtyk

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2013 – przyłącz się 🙂 !
Morze Bałtyckie jest jednym z najmłodszych mórz na świecie i jednocześnie jednym z najbardziej zanieczyszczonych.

Możemy jednak to zmienić, tak by było morzem czystym, żywym, bioróżnorodnym, pełnym ryb, z pięknymi, naturalnymi plażami..

ZANIECZYSZCZENIE BAŁTYKU

Ze względu na cieśniny Bałtyk, ma bardzo słabą wymianę wody z Morzem Północnym i Atlantykiem – potrzeba około 30 lat na pełna wymianę wody aby wpuszczone do Bałtyku zanieczyszczenia z niego „wypłynęły”.

Nad brzegami Bałtyku leży dziewięć państw, wpływa do niego ponad 20 większych rzek, z których prawie połowa płynie w Polsce.

Do Bałtyku trafiają:

 • ścieki komunalne,
 • zanieczyszczenia przemysłowe,
 • nawozy chemiczne,
 • pestycydy i herbicydy, detergenty,
 • skażenia wynikłe z zaśmiecenia z powierzchni 1.700.000 km2, zamieszkałej przez około 80 milionów osób!

Niestety, także ze statków pasażerskich pływających po Bałtyku miliony litrów ścieków wylewa się wprost do morza, chociaż trzeba je zgodnie z prawem usuwać do portowych oczyszczalni.

Bałtyckie plaże zdają się człowiekowi służyć raczej za gigantyczne popielniczki i dzikie wysypiska śmieci, niż miejsce wypoczynku.

Bałtyk jest zanieczyszczony i zagrożony także z innych powodów, m.in:

 • pozostałościami broni (w tym broni chemicznej) po II wojnie światowej,
 • wyciekami paliwa z wraków
 • zerwanymi sieciami rybackimi, w które łapią się ryby, ptaki i ssaki morskie, a także, niestety, płetwonurkowie.

PUSTYNIE MORSKIE na dnie BAŁTYKU

Badania wykazują, że ekosystem bałtycki jest na skraju załamania.

Już około 10 procent powierzchni dna Bałtyku to pustynie morskie (obszary bez życia), a w ciągu 25-30 lat może dojść do całkowitego zniszczenia życia w tym morzu.

Ale jeszcze nie jest za późno, aby degradację Bałtyku zatrzymać !

JEST CO RATOWAĆ – ŻYCIE W BAŁTYKU

W wodach polskiej strefy Morza Bałtyckiego żyje ponad 100 różnych gatunków ryb.

Duże różnice w stopniu zasolenia bałtyckich wód (1-30‰) pozwalają na występowanie w nich różnych grup organizmów, od słodkowodnych do morskich.

Najczęściej spotykaną grupę roślin i zwierząt stanowią gatunki morskie o dużej tolerancji na zmiany zasolenia (np. dorsz, śledź, krewetka), nieco mniej pospolitą gatunki typowo słonawowodne (np. podwój, niektóre kiełże).

Śledź (Clupea harengus), rys. Andrzej Krupa

Śledź (Clupea harengus), rys. Andrzej Krupa (foto: www.naszaziemia.pl)

Z kolei wody przybrzeżne i wysłodzone zatoki zamieszkują gatunki słodkowodne (np. okoń, płoć, błotniarka).

Przykład dorsza.

Ogólne połowy dorsza na Bałtyku zmalały z 442 tys.ton w 1984 roku do 41 tys. ton w 1993 roku.

Powodem tego stanu było przede wszystkim nadmierne przeławianie bałtyckich stad, ale także stagnacja wód głębinowych Bałtyku.

Dziesięciolecia intensywnych połowów w bałtyckich i europejskich akwenach doprowadziły do dramatycznego spadku liczebności populacji ryb.

Z prowadzonych współcześnie badań wynika, że 88 wszystkich zbadanych gatunków ryb jest nadmiernie eksploatowanych, a prawie jedną trzecią odławia się powyżej biologicznie bezpiecznego limitu, co zagraża wręcz ich przetrwaniu.

Wymarcie konkretnych przedstawicieli bałtyckiej fauny będzie oznaczało kłopoty finansowe tych, którzy utrzymują się z tego, co daje morze – rybaków, przetwórców czy sprzedawców.

Ponadto, jak w każdym ekosystemie – zniknięcie kilku lub nawet jednego z ogniw łańcucha troficznego może naruszyć równowagę biologiczną i spowodować nieodwracalne zmiany, pociągające za sobą wyginięcie kolejnych cennych morskich gatunków.

Ratujmy Bałtyk.. byśmy nie musieli stawiać pomników ..np: śledziom gdy znikną z wód bałtyckich.

JAK URATOWAĆ BAŁTYK – 10 PORAD

nad morzem:

 • nie śmiećmy na plaży – swoje śmieci wyrzucajmy do koszy. Są one zwykle ustawione albo na plaży, albo przy wejściu. A jeśli koszy nie ma, zabierzmy śmieci ze sobą – puste opakowania są znacznie lżejsze od przyniesionych zapasów jedzenia!
 • nie róbmy z plaży popielniczki ani publicznej toalety
 • żeglarze – nie wyrzucajcie śmieci za burtę. Ich miejsce jest w śmietnikach marin, nie w morzu.
 • wybierasz się w podróż po Bałtyku – zapytaj przewoźnika, czy nieczystości wylewa do morza, czy oddaje w porcie? Niech czuje, że się tym interesujemy.

na lądzie:

 • nie wyrzucajmy śmieci tworząc dzikie wysypiska, zwłaszcza w rzekach czy jeziorach. Cała Polska jest na obszarze zlewni Bałtyku
 • nie wylewajmy żadnych ścieków do rzek, ani jezior, ani nie myjmy samochodu nad ich brzegami
 • nie wylewajmy do zlewów czy ubikacji substancji niebezpiecznych, kwasów, olejów przepracowanych czy leków
 • do mycia naczyń używajmy środków biodegradowalnych
 • oszczędnie dozujmy proszki do prania i inne detergenty
 • uprawiając pola, ogrody, działki – stosujmy naturalne nawozy.

BROSZURA w “Pobierz załącznik” – poniżej.

Kampania sprzątania Bałtyku jest elementem projektu “Kampania na rzecz zrównoważonego rozwoju 2011-2014”, realizowanego przez Fundację Nasza Ziemia, m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Materiał przygotowano na podstawie informacji ze strony NFOŚiGW oraz ze stron Fundacji Nowa Ziemia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 + jedenaście =