Zanieczyszczeni glifosatem nasi Sąsiedzi.

Niemcy

Jak podaje EurActiv trzy czwarte ludności niemieckiej zostało zanieczyszczonych przez glifosat.

Badania zostały przeprowadzone w Niemczech przez Fundację Heinricha Bölla. Wcześniej na tak szeroką skalę nie przeprowadzano badań w tym zakresie.

Wyniki jednak zszokowały naszych sasiadów.

”Pozostałości glifosatu odnotowano u 99,6% z 2.009 osób monitorowanych przez badania”.

Ponadto: według raportu analizując pozostałości glifosatu w moczu stwierdzono, że u 75% grupy docelowej wykryte poziomy były pięciokrotnie wyższe niż dopuszczalne normy zawartości w wodzie pitnej. U jednej trzeciej populacji wykazane zostały poziomy, które były od dziesięciu do 42 razy wyższe niż jest to normalnie dopuszczalne.

Skąd glifosat w moczu niemieckich obywateli?

Najprawdopodobną przyczyną takiego stanu może być woda pitna i żywność.

Większe zawartości herbicydu wykryto u osób spożywających mięso niż u wegan i wegetarian, ale wśród grupy ryzyka były niestety dzieci i młodzież

Biorąc pod uwagę wcześniejszy raport WHO o prawdopodobnej rakotwórczości glifosatu Niemcy słusznie rozważają kontynuację badań, w celu wykazania lub wykrycia związku pomiędzy stosowaniem glifosatu a ewentualnymi problemami zdrowotnymi.

Taka kontynuacja badań jest jak najbardziej wskazana, ponieważ Komisja Europejska przychyla się do wydania zezwolenia na stosowanie glifosatu przez kolejne lata, aż do roku 2031. 

W świetle tych najnowszych badań i informacji, że prawie każdy obywatel Niemiec został skażony tym herbicydem dalsze dopuszczenie stosowania tego herbicydu nie powinno chyba mieć miejsca mówią przedstawiciele róznych organizacji, lekarze czy naukowcy.

Odrębnego zdania jest Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR), który nie dostrzega zagrożenia.

“Te bardzo niskie poziomy są spodziewane w naszej ocenie”powiedział dr  Andreas Hensel z BfR

Na stronie Instytutu czytamy,że badania nie zostały przeprowadzone z należytą procedurą badawczą.

Nie są spodziewane żadne niekorzystne skutki zdrowotne spożywania zywności z glifosatem. Niezrozumiała naukowo jest nawet domniemana relacja między ”Glyphosatexposition” i niektórymi chorobami.

Jeden kraj….dwie opinie i jeden fakt: trzy czwarte ludności niemieckiej zostało jednak zanieczyszczonych przez glifosat uznany przez WHO jako prawdopodobnie rakotwórczy.

Na podstawie:

EurActiv

Bundesinstitut fur Risikobewertung (BfR)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 5 =