120 mln dzieci na świecie nie chodzi do szkoły

edukacja dzieci

W Incheon, w Korei Południowej zakończyło się Światowe Forum Edukacyjne.

120 mln dzieci na świecie nie chodzi do szkoły. 57 mln dzieci nie ma dostępu do edukacji na poziomie podstawowym, a 63 mln na poziomie średnim. Według Education for All Global Monitoring Report opublikowanego w tym roku przez UNESCO, około 781 mln osób dorosłych jest niepiśmiennych. Szacuje się, że zapewnienie powszechnej edukacji przedszkolnej i szkolnej do 2030 r. to koszt 22 mld dolarów rocznie.

W 2015 r. mija termin realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Dlatego od 19 do 22 maja w Incheon, w Korei Południowej, trwało Światowe Forum Edukacyjne. Forum stanowi okazję do podsumowania osiągnięć ostatnich 15 lat.

Zgromadziło ponad 130 przedstawicieli rządów państw z całego świata, laureatów Nagrody Nobla, przedstawicieli organizacji międzynarodowych i pozarządowych, naukowców i środowisko akademickie, a także przedstawicieli sektora prywatnego.

Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon witając 1500 uczestników Forum, powiedział:

Edukacja chroni prawa człowieka. Jest również niezbędna do walki z ekstremizmem rodzącym przemoc.

Celem Forum jest opracowanie globalnego planu działań na rzecz edukacji do 2030 r. Aby zapewnić równe szanse edukacyjne dla wszystkich, państwa i organizacje biorące udział w Forum zaproponują sposób koordynacji, finansowania i monitorowania działań na rzecz edukacji na poziomie globalnym, regionalnym i narodowym.

Wspólne wysiłki podejmowane w ciągu ostatnich 15 lat zaowocowały ogromnym postępem w dziedzinie edukacji. Liczba dzieci mających dostęp do edukacji wzrosła o 76 milionów od 2000 do 2012 roku. W tym samym okresie około 67 mln dzieci więcej zostało objętych edukacją przedszkolną, a 50 mln edukacją podstawową.

Każde dziecko zasługuje na szansę w życiu. Przede wszystkim na możliwość nauki. Kiedy nie zapewniamy dzieciom równego dostępu do edukacji, pozbawiamy przyszłe pokolenia możliwości społecznego i ekonomicznego rozwoju. Dając każdemu dziecku szansę do nauki, dajemy mu narzędzie do budowania lepszego świata, powiedział Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF.

 

 CZY WIESZ,ŻE…

  • Ponad połowa ze 120 mln dzieci znajdujących się poza systemem edukacji mieszka w Afryce Subsaharyjskiej.
  • 53% dzieci niechodzących do szkoły to dziewczęta. Jest to spowodowane miedzy innymi: biedą, wczesnymi małżeństwami, brakiem bezpieczeństwa, dużą odległością do szkoły, brakiem sanitariatów, dyskryminacją czy tradycją.
  • Około 2,3 mld ludzi na świecie (tj. 40% populacji) nie ma dostępu do edukacji w ich własnym języku.
  • Jeden dodatkowy rok edukacji przekłada się na wzrost dochodu osobistego o 10%.
  • 493 mln kobiet na świecie jest niepiśmienna (niemal 2/3 wszystkich dorosłych, niepiśmiennych osób).

Więcej informacji o Światowym Forum Edukacyjnym: http://en.unesco.org/world-education-forum-2015/

 

UNICEF Polska
Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa, Polska
www.unicef.pl

Zdjecie: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście − dwa =