Gospodarka odpadami – problemy

Gospodarka odpadami – Polski start – up odpowiada

Gospodarka odpadami – głównymi przyczynami problemów z gospodarką odpadami w Polsce są:

  • braki w wiedzy z tego zakresu,
  • za mała ilość i przepełnienie kontenerów,
  • niewłaściwy projekt wiat śmietnikowych.

Rozwiązaniem może być system stworzony przez polski start-up.

Zmiany prawne a sortowanie śmieci

Gospodarka odpadami w Polsce modernizuje się, ale bliższe przyjrzenie się danym rysuje obraz daleki od ideału – z badania przeprowadzonego przez agencję Symetria tylko 52% Polaków potrafi prawidłowo segregować śmieci.

Martwić powinny nas również inne statystyki – rośnie produkcja sztucznych opakowań (w 2015 roku 7,82 miliarda ton na świecie), zwiększać się będzie także ilość produkowanych odpadów komunalnych.

Potwierdza to raport Najwyższej Izby Kontroli – głosi on, że szybkie wdrożenie zamkniętej gospodarki odpadami, w naszym kraju, ma nikłe szanse powodzenia i wymaga to jeszcze czasu oraz intensywnych działań zainteresowanych podmiotów.

1 września 2020 roku wszedł w życie nakaz segregowania odpadów, a 1 stycznia 2021 roku znowelizowano ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (znanej także jako ustawa śmieciowa).

Jedną ze zmian było wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów na pięć frakcji, co ma zwiększyć udział ponownego użycia odpadków.

Dzięki kampaniom edukacyjnym oraz zmianom prawnym rośnie udział recyklingu w Polsce – według GUS w 2020 roku 59% odpadów komunalnych odzyskano, a 26,7% zrecyklingowano. ale do sukcesu jeszcze daleka droga.

Najczęstsze problemy ze śmieciami

Polski system unieszkodliwiania śmieci, a zatem gospodarka odpadami ma wiele wad, a dodatkowo świadomość ekologiczna Polaków pozostawia trochę do życzenia.

Jednym z najczęstszych problemów jest dopasowanie poszczególnych śmieci do konkretnych kontenerów, a znajdujące się na osiedlach wiaty śmietnikowe są trudno dostępne dla osób starszych czy niepełnosprawnych ruchowo.

Kontenerów w miastach często jest zbyt mało w stosunku do potrzeb, co kończy się ich przepełnieniem.

W połączeniu z rzadkim odbiorem – niejednokrotnie sortowane odpady odbierane są raz w miesiącu – powstaje ciężki do rozwiązania problem, z którym mierzy się gospodarka odpadami, gdyż gromadzone śmieci obniżają atrakcyjność wizualną okolicy i mogą przyczynić się do spadku jej wartości.

Podrzucanie śmieci i fałszowanie deklaracji to jeden z najbardziej uciążliwych problemów współczesnej gospodarki odpadami.

Tego typu nieuczciwe działania nie dość, że mogą doprowadzić do kar finansowych, to jeszcze podkopują społeczne zaufanie do idei recyklingu, co może doprowadzić do pogłębienia się śmieciowego problemu – mówi Luzia Bortkiewicz, Idealbin.

Polska firma rozwiązuje problemy – gospodarka odpadkami

Podmioty publiczne i prywatne nieustanie próbują opracować rozwiązania trudności trapiących gospodarkę odpadową.

Jedną z firm jest Idealbin, start-up, który stworzył nowoczesny system kontenerów oraz obsługującego je oprogramowania.

Gospodarka odpadami w Polsce Ideal Bin

Trudności często rozpoczynają się już na etapie projektu – w wielu mieszkaniach nie ma miejsca na kilka koszy na śmieci, podobnie rzecz ma się z wiatami śmietnikowymi, które często są zbyt małe.

Współcześnie, w polskich miastach dominują potężne, zamykane na klapę kontenery. Ponieważ śmieci odbierane są za rzadko, często są one przepełnione, a kolejne worki lądują obok nich. Nieregularnie wywożone i przepełnione kontenery zwiększają zanieczyszczenie okolicy i stwarzają zagrożenie biologiczne.

Kontenery Idealbin zajmują mniej miejsca od innych kontenerów, bez straty pojemności.

W ich wnętrzu umieszczone są czujniki zapełnienia oraz system automatycznego zgniatania, zastosowana technologia pozwala także zoptymalizować trasy – po zapełnieniu kosza, firma odbierająca odpady dostaje powiadomienie.

Klapa kosza otwiera się za pomocą karty dostępu (!), co uniemożliwia podrzucanie śmieci i powoduje, że lokalna gospodarka odpadami staje się sprawiedliwa i transparentna.

Każdy użytkownik kontenera otrzymuje do pobrania aplikację – informuje ona, gdzie wyrzucić dany odpad, pokazuje statystyki segregacji oraz może służyć jako klucz dostępu do kontenera.

Kosze mogą być zasilane panelami fotowoltaicznymi oraz mogą mieć zielone dachy pokryte biologicznie czynną powierzchnią – dodaje Luiza Bortkiewicz.

Choć do zamkniętej gospodarki odpadami w Polsce jeszcze daleka droga, ale sytuacja jest optymistyczna, bo robimy postępy.

Polskie firmy pokazują, że ergonomiczny projekt oraz technologie informatyczne współgrają z ekologią i ochroną środowiska, co może poskutkować zmniejszeniem ilości produkowanych odpadów w nadchodzących latach.

recykling

A może 🙂 … Recykling w garażu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiem − trzy =