Kto konsultuje ustawę o GMO ?

Kto konsultuje ustawe o GMO

Koalicja Polska Wolna od GMO zażądała od Wiceministra Otawskiego przedstawienia dowodów z dokumentów na jego oświadczenie o rzekomych konsultacjach społecznych…

Podczas debaty nad projektem dot. zmian do ustawy o GMO (73 posiedzenie Sejmu w dniu 27 sierpnia 2014 r.) przedstawiciel Ministerstwa Środowiska Podsekretarz Stanu Piotr Otawski, odnosząc się do zarzutu o nie przeprowadzeniu konsultacji społecznych nad projektem stwierdził:

„Oczywiście w toku prac rządowych przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne zarówno z organizacjami ekologicznymi , jak również z organizacjami zrzeszającymi producentów żywności w tym producentów żywności ekologicznej. ….”

 

Podkreślamy: projekt (druk 2394 – www.polska-wolna-od-gmo.org/doc/2394_druk.pdf ), który jest obecnie przedmiotem debaty, nie był konsultowany na etapie prac rządowych prowadzonych w okresie i 2012 -2014 , w trakcie których został poszerzony między innymi o zmianę nr. 31) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

“Zamierzone uwolnienie GMO do środowiska”

Wyjaśniamy, iż pierwotny projekt zmian do ustawy o gmo został przygotowany przez Rząd w 2012 r. i przesłany do konsultacji pismem z dnia 28 marca 2012r. ( kopia www.polska-wolna-od-gmo.org/doc/pismo_w_sprawie_konsultacji_spolecznych_z_2012_r.pdf ).

Do pisma dołączono projekt z dnia 09. 03. 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw ( kopia- 55 stron – www.polska-wolna-od-gmo.org/projekt_przeslany_do_konsultacji_spolecznych_w_2012_r.pdf ), który zawierał wyłącznie przepisy dot. zamkniętego użycia GMO. Dlatego Koalicja Polska Wolna od GMO nie zgłaszała żadnych uwag i zastrzeżeń ponieważ nie sprzeciwiamy się zastosowań GMO do celów naukowych prowadzonych w hermetycznych warunkach laboratoryjnych. ( informacja powyższa potwierdzona jest w rejestrze Rządowego Centrum Legislacji na stronie : http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/37754/katalog/37759

Projekt ten został udostępniony do wiadomości publicznej dopiero w dniu 15 maja, a następnie przyjęty przez Sejm w dniu 10 czerwca 2014 r.

W tej sytuacji zażądaliśmy od Wiceministra Otawskiego przedstawienia dowodów z dokumentów na jego oświadczenie o rzekomych konsultacjach społecznych, a w szczególności :

1. jakie „ organizacje ekologiczne oraz zrzeszające producentów żywności w tym żywności ekologicznej” brały udział w „szerokich konsultacjach społecznych”

2. Jakie poprawki i uwagi zgłosiły oraz które z tych wniosków i w jaki sposób zostały uwzględnione przez autorów projektu.

Koalicja Polska Wolna od GMO

Materiał:Fundacja ICPPC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście − 1 =