Naukowe odkrycie w śródleśnym jeziorku

skorupiak

Na terenie Nadleśnictwa Jagiełek żyje Eudiaptomus transylvanicus. Ten mierzący niewiele ponad milimetr widłonóg to gatunek, którego występowania dotychczas nie notowano w Polsce.

Odkrycie w Nadleśnictwie Jagiełek!

Podczas prowadzonej tam pod koniec zeszłego roku inwentaryzacji przyrodniczej trzech, śródleśnych jezior dystroficznych zespół naukowców pod kierownictwem dr Joanny Duriasz, stwierdził występowanie nowego w Polsce gatunku widłonoga.

To Eudiaptomus transylvanicus(Daday), niewielki, bo mierzący zaledwie ponad milimetr, gatunek skorupiaka.

Odkrycie nowego gatunku dla Polski potwierdza potrzebę prowadzenia badań różnych obiektów przyrodniczych występujących w lasach – uważają leśnicy z Nadleśnictwa Jagiełek.

 

Jeziora dystroficzne to zazwyczaj niewielkie, bezodpływowe, zbiorniki wodne o wysokim stężeniu związków humusowych. Kwasy humusowe nadają wodzie kwaśny odczyn i brunatne zabarwienie. Życie w takim środowisku jest ubogie. Prowadzone na terenie Nadleśnictwa Jagiełek prace badawcze miały na celu rozpoznanie gatunkowe florystyczne i faunistyczne w lądowej strefie przybrzeżnej, jak też analizę hydrobiologiczną z rozpoznaniem fito i zooplanktonu oraz ichtiofauny.

Tekst: Aleksander Sawczuk, Nadleśnictwo Jagiełek

foto: dr Jacek Tunowski

RDLP Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć + pięć =