Odrzućcie ustawę w całości !

Odrzućcie tę ustawę w całości

W związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 26 listopada 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk senacki 782) Koalicja Polska Wolna od GMO złożyła do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza interwencję z apelem o odrzucenie ustawy w całości.

 

W uzasadnieniu stwierdzamy, że ustawa jest sprzeczna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Ramowym Stanowiskiem Polski w sprawie GMO przyjętym w 2009 r., w którym obecny Rząd zadeklarował, że będzie dążyć do tego, aby Rzeczpospolita Polska uzyskała status „kraju wolnego od GMO” i opowiada się przeciwko prowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamierzonego uwalniania GMO do środowiska w celach doświadczalnych.

 

W przedłożeniu rządowym (druk sejmowy nr 2349), bez konsultacji społecznych, dołączono do treści ustawy regulacje umożliwiające wprowadzanie do obrotu oraz dokonywanie zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska, skutkujące nieodwracalnymi stratami środowiskowymi, zdrowotnymi i ekonomicznymi.

W naszym przekonaniu konstrukcja prawna proponowanego aktu legislacyjnego jest wadliwa. Proponowane ustawowe przyzwolenie na uprawy transgeniczne, w polskich warunkach, jest jednoznaczne z przyznaniem prawa do biologicznego skażenia terytorium Polski o niespotykanej dotychczas skali.

Żadne środki administracyjne nie są w stanie zapewnić hermetyczności i braku przepływu materiału biologicznego z pól upraw transgenicznych na sąsiednie plantacje wolne od GMO oraz tereny rekreacyjne i chronione.

Dlatego, na wypadek nieuwzględnienia wniosku o odrzucenie ustawy w całości żądamy wprowadzenia zapisów o zakazie wprowadzania do obrotu i zakazie upraw roślin GMO.

Ustawa podąża za wzorem prawodawstwa unijnego, które również nie jest pozbawione tej zasadniczej wady: dopuszcza niekontrolowane uwolnienie potencjalnie groźnych organizmów transgenicznych, o nierozpoznanych naukowo możliwościach interakcji ze środowiskiem i nieznanym wpływie na zdrowie ludzi i zwierząt, a następnie usiłuje nieskutecznymi środkami administracyjnymi ograniczać i kontrolować stosowanie tych materiałów.

Ustawa, będzie przedmiotem obrad

senackiej Komisji Środowiska

(dn. 10.12.2014 r. godz. 13:00 sala nr.182)

oraz

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(dn 12.12.2014 r. godz . 13:30 sala nr 217).

Prosimy o przybycie na obrady ww. komisji, nagłośnienie i poparcie naszego stanowiska.

Pełny tekst naszej interwencji www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2014/12/Interwencjadruk782.pdf

 

Paweł Połanecki

z upoważnienia Komisji Sterującej Koalicji Polska Wolna od GMO,

Tekst: ICPPC

Zdjecie:CC BY-SA 3.0

 

Artykuł powiązany:

Czy wkrótce ”szerokie drzwi” dla GMO w Polsce ?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × 1 =