Trybunał Konstytucyjny za legalnością uboju rytualnego.

Musisz zginąć w imię religii

Trybunał Konstytucyjny – Ubój rytualny będzie legalny !

Dozwolone będzie poddawanie zwierząt ubojowi rytualnemu – komunikat wydany po dzisiejszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawę przed TK wniósł Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Trybunał stwierdził, że przewidziana w art. 53 ust. 1 i 2 konstytucji gwarancja wolności religii obejmuje dokonywanie wszelkich czynności (praktyk, obrzędów, rytuałów), które mają charakter religijny. (podkreślenie autora)
Dotyczy to także czynności religijnych nietypowych (…)

dalej czytamy (od autora):

Z perspektywy konstytucyjnej (…) bezwzględny zakaz uboju rytualnego, stanowi ograniczenie wolności uzewnętrzniania religii

Wolność uzewnętrzniania religii (…) może podlegać ustawowym ograniczeniom (…) gdy jest to konieczne do ochrony:
• bezpieczeństwa państwa,
• porządku publicznego,
• zdrowia,
• moralności
• wolności i praw innych osób.

Trybunał uznał, że skoro w społeczeństwie polskim niemal powszechnie akceptowany jest ubój zwierząt gospodarskich w celu uzyskania pożywienia dla człowieka, to całkowite zakazanie jednej z jego metod (metody rytualnej), chronionej w ramach wolności religii (podkreślenie autora) , co do której badania naukowe nie rozstrzygają jednoznacznie, że w każdym wypadku jest bardziej bolesna niż inne metody, nie jest konieczne do ochrony moralności.

Trybunał uznał za przekonujący argument wnioskodawcy (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP – dopisek autora), że wolność religii jest nie tylko gwarantowana konstytucyjnie i konwencyjnie, lecz jest także jedną z podstawowych wartości moralnych w polskim społeczeństwie.

Stanowisko to wzmacnia wstęp do konstytucji, który, odwołując się do wartości zakorzenionych w tradycji judeochrześcijańskiej, wskazuje, że mają one walor wartości uniwersalnych.

Tym samym Trybunał przyjął, że zgodne z normami moralnymi podzielanymi przez zdecydowaną większość polskiego społeczeństwa jest jak najszersze poszanowanie wolności religii.

(…) ochronie zwierząt nie przysługuje pierwszeństwo przed postanowieniami konstytucji gwarantującymi wolność religii.

Warto zauważyć, że:

Podobny pogląd zaprezentowała w 2013 roku Konferencja Episkopatu Polski

„Prawo do zachowania swoich obyczajów, w tym rytualnego uboju zwierząt, należy do podstawowych praw wolności wyznania i kultu” >> link

Czy przykłady poniżej to też sprawa wolności, tradycji, kultury i religii ?

Rzeź delfinów w okolicach Taiji powtarza się co roku od dziesięcioleci. Zgadzają się na to japońskie władze.

Twierdzą, że jest to „część tradycji i kultury”. >> link

Dzieci na świniobiciu (Wietnam) wróżą sobie z wnętrzności – Tradycja znęcania się nad świnią sięga tam 13 wieku.

Ma to być też forma składania ofiary bóstwu, która ma rzekomo chronić tubylców od biedy. >> link

Czy po wyroku TK Wietnamczycy czy Japończycy, mając zarejestrowany w Polsce związek wyznaniowy, podobnie jak Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP mogliby dokonywać tego rodzaju rzezi, jako „uboju rytualnego” i liczyć na przychylność konferencji Episkopatu ?

 

I kilka kwestii do przemyślenia:

  • Kto określa, co ma a co nie ma “charakteru religijnego” ??? (sam zainteresowany związek wyznaniowy ???)
  • Sposób zabijania (zwierząt), obojętnie jaki – czy może w ogóle mieć “charakter religijny” – (w sensie dobra, bo tylko taki wymiar powinna wnosić religia ??)
  • Normalnie nie można być okrutnym dla zwierząt !!!, ale z powodów “religijnych” czy “tradycji” można..?
  • Dziewięciu sędziów uznało, że powoli mordowane zwierzęta nie cierpią.. bo nie ma jednoznacznych dowodów naukowych ..?

czy religią można usprawiedliwiać każde barbarzyństwo ?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − trzy =