Podziękowanie

logo-niw-proo

W imieniu wszystkich Wolontariuszy Fundacji Ekogazeta chcielibyśmy podziękować Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie za przyznane wsparcie.

Jest takie przysłowie: prawdziwych Przyjaciół poznaje się w biedzie… u nas potwierdziła się jego zasadność 🙂

Mieliśmy niespodziewane zdarzenie i  w konsekwencji bardzo poważny problem, który ostatecznie pomógł nam rozwiązać  właśnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  z siedzibą w Warszawie.

Dzięki złożonemu wnioskowi,  o numerze 38267,  w ramach konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030r (PROO) Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2021r, jego pozytywnej ocenie – mogliśmy  w  dniu 03.08.2021r podpisać umowę o realizację zadania nr 113/PROO/5/2021.

W ramach podpisanej umowy przyznane zostało nam wsparcie w kwocie 3900,00zł.

Dzięki przelanym środkom zakupiliśmy komputer i monitor, które pozwalają stabilnie pracować naszym Wolontariuszom przy redagowaniu właśnie artykułów do: ekogazeta.eu

Dzięki tym artykułom możemy propagować  to co dla nas  jest niezwykle ważne – idee zrównoważonego rozwoju, piękno przyrody, zapomniane dziedzictwo i inne pozytywne aspekty życia  eko.

Ekogazeta.eu  skupia się na eko informacjach z Polski i ze świata. Cieszymy się, że możemy  propagować akcje wielu organizacji pozarządowych, lokalnych grup i osób, którym bliskie są idee eko. 

Zauważyliście pewnie, że mamy kilka działów.

Poruszamy  tematykę dotyczącą  ekologicznego budownictwa  i technologii w duchu eko. Nie brakuje u nas ekologicznych porad  z różnych ekologicznych zakresów, w szczególności dotyczących zdrowia, ogrodnictwa i takich ogólnych, przydatnych w codziennym życiu.  Trochę uzależnieni jesteśmy od książek i poradników. Wiedza powinno się dzielić z innymi . 

Nie mogło więc zabraknąć  działu eko lektury. Cały dział poświęcamy też  eko sztuce, zwłaszcza tej dawnej, tej zapomnianej. To przecież nasze dziedzictwo, ale chcemy i będziemy promować ze sztuki  to co naturalne i w duchu eko.    

Wreszcie naszym czytelnikom  podsuwamy pomysły na  naturalne potrawy. Jedźcie zdrowo i żyjcie zdrowo!

Każdego dnia mamy więc, o czym pisać

Wróćmy do działania PROO

Program PROO – czym jest ?

Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w  życiu publicznym. Istotnym  założeniem Programu jest wsparcie budowy silnego, sprawnego sektora obywatelskiego,  który, zachowując swoją różnorodność  i  niezależność, będzie równocześnie realnym, równoprawnym partnerem w życiu publicznym i społecznym dla znacznie silniejszych instytucji władzy politycznej, ekonomicznej,  medialnej czy samorządowej.

•  Priorytet 1. Zrównoważony rozwój organizacyjny

Organizacje  obywatelskie w Polsce nie dysponują najczęściej środkami „pozaprojektowymi”,  które pozwalałyby budować stabilność (zarówno w zakresie zasobów ludzkich, jak i technicznych) oraz dawały podstawową niezależność od wyników poszczególnych konkursów  dotacyjnych. Wsparciem objęte zostaną  takie programy rozwoju instytucjonalnego organizacji,  które będą zakładać budowanie trwałych modeli finansowania działalności ze środków  niepublicznych.

• Priorytet 2. Kapitały żelazne

W  ramach  Priorytetu  2  w  pierwszej kolejności zakłada się wsparcie projektów, których celem będzie przygotowanie i realizacja działań zmierzających do zbudowania, w oparciu o lokalne środowisko organizacji, jej partnerów społecznych i publicznych, początkowych kapitałów  żelaznych organizacji obywatelskich.  Zaplanowana  została możliwość  dokapitalizowania zarówno kapitałów żelaznych.

• Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Media  obywatelskie,  z  jednej  strony  nie  mogą konkurować z mediami komercyjnymi czy finansowanymi ze środków publicznych, z drugiej strony nie mają charakteru „projektowego”, a zatem,  realizując swoją misję, nie mogą liczyć na wsparcie w ramach dostępnych programów finansowania dedykowanych organizacjom obywatelskim.

•  Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

Think  tanki to organizacje obywatelskie o profilu analityczno-badawczym,  działające  nie  dla  zysku (non-profit), są definiowane jako organizacje,  które  opracowują badania, analizy i opinie związane ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi

• Priorytet 5. Wsparcie doraźne

W ramach Priorytetu 5 organizacje pozarządowe mogą uzyskać  wsparcie (max do 10tys zł) zarówno na pokrycie kosztów służących zaspokojeniu  nagłych, nieprzewidzianych potrzeb,  jak również na pokrycie kosztów uczestnictwa w konkretnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Ktoś powie – dotacja na komputer…

Ten komputer pozwoli nam na regularną pracę, bez potrzeby tworzenia grafiku dostępu do posiadanego sprzętu, a ponadto, dzięki dobrej wydajności będziemy w stanie pracować sprawnie nad przygotowaniem zdjęć i grafik do artykułów, a nawet nad tłumaczeniami filmików, co mamy w planach.

Do tego dochodzi też  kwestia przygotowania materiałów dla mediów społecznościowych.

Dla nas to bardzo cenna pomoc. Nie pobieramy żadnych opłat, nie pozyskujemy środków z reklam. Nasi  Redaktorzy pracują w ramach  Wolontariatu.

 Pozyskany komputer zlikwidował nasze nagłe bolączki, jest bowiem niezbędnym narzędziem, aby każdego dnia, regularnie prowadzić prace redakcyjne, tak by powstawały nowe artykuły, które publikujemy na naszej stronie: ekogazeta.eu

W imieniu wszystkich Wolontariuszy Fundacji Ekogazeta możemy przekazać tylko :

Dziękujemy za pomoc  🙂

pasek z logotypami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 + 6 =