Rehabilitacja zwierząt – pogotowie dla niedźwiedzi

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu

Rehabilitacja zwierząt – niedźwiedzi staje się coraz bardziej realna. Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych, w Przemyślu, prowadzi zbiórkę na pogotowie dla niedźwiedzi, czyli stworzenie profesjonalnych warunków do opieki nad nimi.

Chcą ratować misie chore, po wypadkach, opuszczone przez matkę lub te, które padły ofiarą kłusowników. Takie zwierzęta wymagają rehabilitacji.

Niedawno przemyska Fundacja Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych kupiła 4-hektarową działkę we Fredropolu. Fundacja zamierza tam przenieść swoją działalność, dzięki czemu zwierzęta będą miały lepsze warunki niż w Przemyślu, gdzie rehabilitacja zwierząt i funkcjonowanie ośrodka natrafiały na bariery z braku miejsca.

Do tej pory Ośrodek uratował 3 niedźwiadki. To wymierny efekt jaki przyniosła rehabilitacja zwierząt.

Przez pandemię jest teraz w trudnej sytuacji finansowej. Na zbiórce na Pomagam.pl (link powyżej) jest już 550 tysięcy złotych. Do celu zostało tylko 100 tysięcy!

Rehabilitacja zwierząt ma sens

„Synewir” – to ukraiński, karpacki ośrodek rehabilitacyjny dla niedźwiedzi brunatnych, który przywraca im naturalne umiejętności i zdolność do normalnego życia. Mieszka tam ponad 3o niedzwiedzi. To jedyny na Ukrainie i jeden z największych w Europie ośrodek rehabilitacji niedźwiedzi brunatnych, położony na powierzchni 12 hektarów w Narodowym Parku Przyrody „Synewyr” . Ośrodek działa od od grudnia 2011 roku. Miejsce na ośrodek nie zostało wybrane przypadkowo – klimat, warunki naturalne i krajobraz Karpat są najbardziej sprzyjające dla tego gatunku niedźwiedzi. Warunki te powodują, że rehabilitacja zwierząt przebiega łatwiej.

Niedźwiedzie w Polsce

W Bieszczadach niedaleko Przemyśla żyje 90% populacji wszystkich niedźwiedzi brunatnych w Polsce, liczącej ok. 200 osobników. Ośrodek chce stworzyć bezpieczne warunki do leczenia. Rehabilitacja zwierząt będzie mogła odbywać się również przy wykorzystaniu specjalnego wybiegu dla niedźwiedzi. Ma to gwarantować powrót misiów na wolność. Pogotowie to też szansa dla innych dzikich zwierząt.

Niedźwiedź brunatny jest ściśle chroniony na obszarze całej Polski. Pełną ochroną prawną niedźwiedź brunatny został objęty w Polsce dopiero w roku 1952. Na mocy ówcześnie obowiązującego dekretu o prawie łowieckim został wykreślony z listy gatunków łownych. Od tamtej pory niedźwiedź znajduje się na liście gatunków chronionych, a od 2001 roku ma status gatunku objętego ochroną ścisłą.

Okres rozrodczy niedźwiedzia brunatnego trwa od maja do lipca. Porody odbywają się od stycznia do marca, po ciąży trwającej 180–266 dni. Młode po narodzeniu ważą 340-680 gramów. W wieku 6 miesięcy ważą około 25 kg. Okres laktacji trwa do 30 miesięcy, jednakże już 5-miesięczne młode mogą żywić się innym pokarmem. Stają się samodzielne w wieku co najmniej 2 lat. Mogą się rozmnażać po 4–6 latach.

niedźwiedź brunatny może osiągać nawet 2,5 m długości, a ciężar jego ciała przekracza 300 kg. Przy tej masie, a krótkich odcinkach niedźwiedź może biec z prędkością nawet 65 km/h !

Długość życia wynosi do 30–40 lat w stanie dzikim, do 50 lat w niewoli.

rehabilitacja zwierzat samiec niedzwiedzia brunatnego

Gatunek zagrożony

Niedźwiedź brunatny zamieszkiwał pierwotnie całą Europę, jednak w południowo-zachodniej Europie został wytępiony. Podgatunek niedźwiedzia brunatnego, niedźwiedź grizli , zamieszkuje Amerykę Północną, aż po północny Meksyk.

Ostatnią ostoją niedźwiedzia w nizinnej części Polski była Puszcza Białowieska, gdzie ostatnie osobniki odstrzelono w latach 1873-1878.

W Europie kontynentalnej według danych z lat 2010–2012 (z wyłączeniem Rosji, Białorusi i Ukrainy) żyło 17 tys. osobników. Stałą obecność stwierdzono w 22 krajach, areał stałego zasięgu wynosił 485 400 km². Największa populacja w Europie (bez Rosji i Ukrainy) zamieszkuje Rumunię, gdzie według danych z roku 2018 około 8000 osobników.

rehabilitacja zwierzat male niedzwiedzie brunatne

W 2004 r. uruchomiono projekt LIFE Nature Co-op, który przy wsparciu UE próbuje ponownie wprowadzić niedźwiedzie brunatne w regionie alpejskim. Zaangażowane kraje to Włochy z regionami Trentino i Friuli, Austria z Karyntią, północna Austria, Górna Austria i Styria oraz Słowenia.

Na przełomie roku 2007/2008 WWF Austria ogłosił, że z nieco ponad 30 niedźwiedzi brunatnych urodzonych w Austrii od 1991 r. można znaleźć tylko 4, zatem ochrona tego gatunku napotyka w Austrii poważne problemy.

Warto odwiedzić stronę projektu pn: Karpacki niedźwiedź brunatny, gdzie można można zapoznać się z interesującymi badaniami orz publikacjami.

Pasjonat niedźwiedzi

Andrew Charles Russell był najbardziej znany z dziesięcioletniej pracy w terenie na Kamczatce, gdzie uczył lokalnych przewodników, jak przewodzić wycieczkom polegającym na obserwowaniu niedźwiedzi. Zaczął kupować osierocone młode niedźwiedzie z ogrodów zoologicznych, zabierając je w odległe rejony Kamczatki i ucząc dzikiego życia.

Była to swoista rehabilitacja zwierząt, poprzez przywracanie ich Naturze. Russel był bohaterem dwóch telewizyjnych filmów dokumentalnych: Walking with Giants: The Grizzlies of Siberia (PBS, 1999) i Bear Man of Kamchatka (BBC, 2006 – poniżej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście − jeden =