1 Budynek zeroenergetyczny w Edmonton

Czym jest budynek zeroenergetyczny ?

Budynek zeroenergetyczny – projekt Riverdale NetZero był pierwszym tego typu budynkiem mieszkalnym Edmonton, który został zaprojektowany przez grupę 45 fachowców. Jest to wysoce energooszczędny i zdrowy budynek dwupoziomowy, położony w centrum Edmonton, (prowincja Alberta, Kanada).

Wzmianka o usytuowaniu budynku zeroenergetycznego w Edmonton jest o tyle ważna, że zimy tam potrafią być mroźne, stąd zastosowane w budynku rozwiązania powinny sprawdzić się też w Polsce.
Celem projektu Riverdale NetZero było stworzenie systemu, który produkuje tyle energii – lub więcej – niż wynosi zużycie w domu, przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu i zdrowia mieszkańców. Czy można osiągnąć całkowitą samowystarczalność energetyczna budynku?

Przeciętny dom wykorzystuje, w warunkach kanadyjskich, około 6 razy więcej energii opałowej niż energii elektrycznej ! W tych warunkach wyzwaniem staje się dostarczanie energii do ogrzewania domu!

Środkiem do realizacji tego celu miało być zminimalizowanie zużycia energii dla ogrzewania i energii elektrycznej w domu przy jednoczesnej maksymalizacji wkładu energii słonecznej w ogrzewanie i zaopatrzenie domu w energię elektryczną.

Spójrzmy jak to osiągnięto 🙂

Budynek zeroenergetyczny- dla środowiska i ludzi

Celem projektu Riverdale NetZero było udowodnienie, że możliwe jest, aby budować mieszkania, które oferują wyjątkową jakość życia dla właścicieli domów, a jednocześnie znacznie redukując emisję gazów cieplarnianych, zużycie energii i ogólny wpływ na środowisko.

Budynek wykorzystuje:

 • panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej,
 • energię słoneczną do podgrzewania ciepłej wody i do systemu ogrzewania,
 • pasywne pozyskiwanie energii słonecznej (nasłonecznienie),
 • redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż energooszczędnego oświetlenia i wyposażenia,
 • redukcja zużycia wody poprzez montaż oszczędnych wylewek, baterii, perlatorów i odzysk ciepłej wody w wody spustowej,
 • redukcja energii potrzebnej do ogrzewania poprzez zastosowanie: okien czteroszybowych o wysokiej izolacyjności, efektywnej izolacji budynku,
 • zastosowanie rekuperacji powietrza.

Budynek zeroenergetyczny jest bardzo dobrze izolowany, co pozwala uzyskiwać bardzo niskie straty powietrza ogrzanego.

W celu ochrony zasobów i zmniejszenie ilości odpadów, budynek zbudowano przy użyciu, w najszerszym możliwym zakresie, materiałów, które są produkowane/ pozyskane regionalnie (np. drewno i gazety z recyklingu).

Riverdale NetZero Projekt ma duży potencjał jako demonstrator technologii – tego typu przykłady będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu postaw proekologicznych oraz przyszłości dla wszystkich Kanadyjczyków.

Korzyści jakie oferuje budynek zeroenergetyczny

 • energia odnawialna produkowana w budynku, przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych i słonecznych systemów grzewczych ciepłej wody
 • szczelna konstrukcja
 • 60-procentowa redukcję zużycia wody pitnej w pomieszczeniach
 • zastosowano wszystkie regionalne, z recyklingu lub lokalne materiały budowlane
 • niska – do zerowej emisja gazów cieplarnianych
cztero szybowe okno od strony PN
 • Okna energooszczędne
okna na elewacji PD
 • pasywne ogrzewanie słoneczne
 • bardzo dobrze ocieplony budynek
odzysk temperatury z odpływu wody
 • odzyskiwanie energii cieplnej ze zużytej ciepłej wody – z rury odpływowej

 ZOBACZ TEŻ >> Dom zeroenergetyczny Polaka w Chicago

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × pięć =