Lokalna żywność nie tylko dla Twojego zdrowia

kupuj lokalne jedzenie

Globalne wypiera lokalne, tak funkcjonuje współczesny świat.

Niestety także w obszarze żywności, gdzie w coraz większym stopniu jesteśmy karmieni jedzeniem będącym produktem rolnictwa przemysłowego.

Jakie niesie to skutki dla naszego życia i ekozdrowia i co możemy na to poradzić  ?

 DOKĄD PROWADZI NAS ROZWÓJ GOSPODARCZY ?

 • w latach 1950–2000 globalna produkcja wzrosła siedmiokrotnie.
 • indeks Dow Jones’a – wskaźnik wartości akcji znajdujących się w obrocie na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartooeciowych, zwiększył się z 3 tys. pkt. w 1990 r. do 11 tys. pkt. w 2000 r.

Wszystko wydaje się optymistyczne dopóki nie przyjrzymy się wskaźnikom ekologicznym..
Polityka, która zapewniła wysokie tempo wzrostu gospodarki światowej, równocześnie niszczy jej naturalne systemy zasilania:

 • lasy (od początków rozwoju rolnictwa powierzchnia lasów skurczyła się blisko o połowę i zmniejsza się nadal)
 • łąki (połowa pastwisk naszego globu jest nadmiernie eksploatowana i zmienia się w pustynie)
 • łowiska (2/3 łowisk oceanicznych jest obecnie eksploatowane na granicy albo ponad granicę ich wydajnooeci; przekraczanie limitów połowowych jest dziś regułą, a nie wyjątkiem
 • grunty uprawne (co najmniej 1/3 gruntów uprawnych traci warstwę próchnicy w takim tempie, że zagraża to ich długofalowej produktywności, nadmierne pompowanie wód gruntowych w rejonach produkcji żywności jest powszechną praktyką. W wielu rejonach świata erozja gruntów pod wpływem wiatrów i wody wyprzedza tempo tworzenia się nowej warstwy próchnicy, powodując ich stopniowe wyjałowienie)

– cztery ekosystemy, które dostarczają ludziom żywności i wszystkich surowców, z wyjątkiem mineralnych.

GLOBALNE KONTRA LOKALNE

Uprzemysłowienie rolnictwa i globalizacja handlu żywnością spowodowało, że żywność – podstawowy budulec naszego zdrowia – stała się ‘surowcem’, a jedzenie ‘rynkowym produktem rolnym’

Rynek rolny stał sie niestabilny, rolnictwo bardzo wyspecjalizowane, kapitałochłonne, wymagające zaawansowanych technologii.

A my jako konsumenci pożywienia staliśmy się obiektem rozmaitych działań marketingu żywnościowego – coraz bardziej globalnego, w którym np: piękny owoc nie oznacza zdrowy owoc.
Konsekwencją postępujacej globalizacji jest upadek lub degeneracja niewielkich gospodarstw rolnych, lokalnych gospodarek i środowiska.

Globalizacja przyspiesza – rośnie eksport, usuwane są bariery w handlu, rośnie zużycie środków chemicznych w rolnictwie, szersze zastosowanie ma inżynieria genetyczna.

Czy jest alternatywa ?

Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada, że model ekonomiczny powinien być dopasowany do tego, jak funkcjonuje przyroda, a nie odwrotnie.

Model gospodarczy powinien również pozwalać na osiągnięcie dobrej jakości życia i utrzymywanie się więzi społecznych.

Model gospodarczy, który najlepiej spełnia założenia zrównoważonego rozwoju to gospodarka naturalna.

Gospodarka naturalna to zaspokajanie wszystkich podstawowych materialnych potrzeb takich, jak żywność, ubrania, dom, narzędzia lub energia w obrębie lokalnej społeczności lub nawet pojedynczego gospodarstwa. Gospodarka naturalna daje możliwość funkcjonowania gospodarki, w której dominuje współpraca, zamiast konkurencji.

Stale rośnie świadomośc ludzi i za tym idące poparcie dla lokalnego sytemu wytwarzania i nabywania żywności.

Konsumenci i rolnicy budują między sobą więzi, by promować ekorolnictwo na małą skalę, bardziej różnorodne i przyjazne dla środowiska.

Tacy Konsumenci kupują żywność uprawianą lokalnie, zamiast produktów globalnego przemysłu, wytwarzanych na dalekich goograficznie obszarach świata lub na ‘farmach przemysłowych’

EKO ŻYWNOŚĆ, TARGOWISKA – POPIERAMY LOKALNĄ GOSPODARKĘ NATURALNĄ

Rośnie popyt na żywność ekologiczną, coraz większa jest liczba osób kupujących na targowiskach, gdzie rolnicy sprzedają lokalne odmiany świeżych warzyw i owoców.

Powstają też stowarzyszenia, które kontraktują dla swoich członków zdrową żywność wprost u rolników.

kupuj lokalnie
Działania ludzi wybierających i promujących lokalną żywność nie mają wsparcia ze strony ustawodawców.

Rządy promują globalizację żywności. Jak grzyby po deszczu, m.in w polskim krajobrazie, pojawiaja się kolejne supermarkety, które sprzedają żywność, z całego świata.

Agencje rolne promują “nowoczesne rolnictwo”: uprawy monokulturowe, stosowanie pestycydów, nawozów.

A wystarczy kupować na targowiskach 🙂 by wspierać gospodarkę lokalną.

targowisko lokalne 

targowisko

W artykule wykorzystano teści i koncepcje pochodzące z:


PONIŻEJ POLECANY FILM pt: Lokalne rozwiązania na globalny bałagan

Jeden komentarz do “Lokalna żywność nie tylko dla Twojego zdrowia

 • 5 marca, 2013 o 10:00 am
  Bezpośredni odnośnik

  ile kiedyś było w Polsce rynków, gdzie gospodarz sprzedawał świeżutkie produkty , prosto ze swojego gospodarstwa !
  A dziś?
  Masa przepisów ..i jemy konserwanty, którymi okraszone jest pseudojedzenie

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 + 1 =