Podmorskie balony pomogą elektrowniom wiatrowym

Wind Turbines

Podmorskie balony, zgromadzą sprężone powietrze by w okresie ciszy napędzać turbiny wiatraków. Ten pomysł brytyjskich naukowców ma być rozwiązaniem dla morskich farm wiatrowych.

Istotą rozwiązania ma być kompresor powietrzny, uruchamiany przez turbinę wiatrową w okresie silniejszego wiatru, który wtłaczać ma sprężone powietrze do balonu z grubej gumy, przymocowanego do dna morskiego. W okresie ciszy można uruchomić wiatrak, bo turbina byłaby napędzana sprężonym powietrzem z balonu. 

Naukowcy wstępnie szcują, że balon umieszczonhy na głębokości 600 m, mający średnicę 20 m, może przechować sprężone powietrze wystarczające do wytworzenia 20 MW energii, co oznacza około 14 godzin nieprzerwanej pracy jednej z największych na świecie turbin wiatrowych.

Podobne rozwiązanie proponowane jest przez naukowców pracujących z Massachusetts Institute of Technology, jednak zamiast balonów przewiduje ono wykorzystanie wielkiech, pustych w środku betonowych kul, mocowanych dla dna morskiego, do których wtłaczane byłoby powietrze.

EWEA (European Wind Energy Association) zakłada, że do 2020 roku w Europie z zainstalowanych farm morskich będzie można uzyskać 200 GW mocy, a do 2030 – aż 300 GW mocy.

A pamiętajmy, że pierwsza farma wiatrowa na morzu została wybudowana w Danii w 1991 roku a jej moc wynosi 4,95 MW.

Czy w/w rozwiązania będą stosowane w Polsce ? Kto, wie..

16 kwietnia 2012 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydał decyzje o udzieleniu pozwoleń w zakresie wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla trzech lokalizacji budowy morskich farm wiatrowych, o które wnioskowały spółki celowe EW Baltica-1 Sp. z o.o., EW Baltica-2 Sp. z o.o. oraz EW Baltica-3 Sp. z o.o. Są to spółki zależne PGE Energia Odnawialna.

Wymienione spółki celowe realizujące Program Offshore PGE wystąpiły do Ministra Infrastruktury z wnioskami o wydanie ww. pozwoleń w październiku 2011 roku. Łączna moc planowanych inwestycji PGE na Morzu Bałtyckim związanych z budową morskich farm wiatrowych wynosi 3450 MW.

W zakresie energetyki wiatrowej łączna planowana moc realizowanych projektów na najbliższe lata to 2000 MW do 2015 roku w morskich farmach, z czego 1000 MW do 2020 roku.

Szacowany potencjał ekonomiczny farm wiatrowych realnie możliwych do wybudowania na polskim morzu terytorialnym to: 7,5 GW.

Jeden komentarz do “Podmorskie balony pomogą elektrowniom wiatrowym

  • 19 sierpnia, 2012 o 11:06 pm
    Bezpośredni odnośnik

    A komu to potrzebne? Ludziska zadbajcie o małe przydomowe czy dachowe źródła wytwarzania energii.. różnicę w kieszeni poczujecie.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 + osiemnaście =