Tworzenie dzieci z wykorzystaniem DNA od trzech ludzi

Tworzenie dzieci z trojga DNA

Sprawa jest w rękach brytyjskiego parlamentu.

Być może od 2015r zaczną się rodzić takie dzieci ?

Genetyka ma pomóc wyeliminować wyniszczające i potencjalnie śmiertelne choroby mitochondrialne.

Choroby takie występują statystycznie u 1 dziecka na 6,5tys urodzonych.

W roku 2010, w Anglii i Walii, urodziło sie 723tys dzieci ..czyli problem dotyczy teoretycznie 111 nowonarodzonych rocznie.

Czyżby rząd brytyjski był zatroskany losem nawet 100 dzieci ?

PISALIŚMY O TYM w 2012 roku.

Patrz artykuł >> Dziecko trojga rodziców

NIE MA DOWODÓW ŻE JEST TO NIEBEZPIECZNE .. ?

Zwolennicy wprowadzenia trzeciego DNA (obok DNA rodziców) powołują się na „ogólne poparcie” społeczne dla idei i że nie ma dowodów, że jest to niebezpieczne.
Ale czy istnieją dowody, że jest to bezpieczne ?

Oczywiście nie mogą istnieć, bo jest to eksperyment bez historii, wprost „uwalniany do środowiska ludzkiego” (podobnie jak w przypadku roślin GMO >> patrz artykuł MaciejaKa pt: Eksperyment naukowy – kryptonim GMO

Przeciwnicy takich eksperymentów genetycznych wskazują, że jest to zmiana genetyczna, która będzie mieć konsekwencje przez pokolenia, że będą to zmiany ludzkiego dziedzictwa genetycznego, niepotrzebne i niebezpieczne.

STOP GMO LUDZKICH ZARODKÓW

Human Genetics Alert(HGA) niezależna, świecka grupa watchdog, z siedzibą w Londynie,z niepokojem obserwuje sytuację i wskazuje na ryzyka takich praktyk jak:

 • dyskryminacja genetyczna,
 • klonowanie
 • inżynieria genetyczna człowieka,
 • ewentualne odrodzenie eugeniki.

HGO wyraża przekonanie, że:

 • Badania genetyczne powinny być prowadzone dla prawdziwych potrzeb, a nie handlowych imperatywów
 • Genetyczne technologie muszą być stosowane tak by nie zaostrzać istniejących nierówności społecznych, lub tworzyć nowych
 • Problemy społeczne nie powinny być poddawane „genetycznym poprawkom”
 • Osoby ludzkiej nie należy traktować jedynie jako zbioru genów
 • Społeczeństwo musi być w stanie demokratycznie kontrolować genetykę człowieka

UWAGA NA ANTYLUDZKIE TECHNOLOGIE !

W ostatnich latach nastąpił szybki postęp w zakresie technologii, które mogą szybko umożliwić manipulację genetyczną ludzkiej linii zarodkowej (ludzka inżynieria genetyczna).

Niektóre z tych technologii są również istotne dla ustanowienia „konsumenckiej eugeniki”, poprzez wykorzystanie przed implantacją diagnostyki genetycznej embrionów.

Technologie które mogą przyczynić się do wprowadzenia ludzkiej inżynierii genetycznej i eugeniki można podzielić na dwie kategorie: technologie reprodukcyjne i genetyczne.

Technologie genetyczne

French Anderson proponuje, aby rozpocząć terapię genową płodu za pomocą wektorów, które będą prawdopodobnie zakażały komórki rozrodcze.

W istocie, pojawia się ryzyko tutaj ze względu na zastosowanie wektorów, które nie są specyficzne w wyborze komórki docelowej.

To może być możliwe do wykonania płodowej terapii genowej w sposób, który nie tworzyć takie ryzyko, ale Anderson proponuje, aby postępować w sposób, który nakłada duże ryzyko.

Wydaje się, że jest to celowa próba złamania bariery linii zarodkowej.

Sztuczne chromosomy ludzkie

Głównym problemem przy użyciu obecnych metod tworzenia zwierząt transgenicznych jest przypadkowe włączenie DNA do chromosomów.

Może to zakłócać śmiertelnie istniejące geny, powodować problemy dla ekspresji transgenów i nieprzewidywalne skutki dla ekspresji genów sąsiadujących.

Nie stanowi w związku z tym znacznego wysiłku, aby opracować sztuczne chromosomy, które są zdolne do replikacji w czasie każdego podziału komórki, i być może do przekazywana za pośrednictwem linii zarodkowej.

Do tej pory nikt nie wyprodukował dobrze określonego sztucznego chromosomu, który jest stabilny w hodowanych komórkach przez dłuższy czas.

Jest prawdopodobne, że cel ten zostanie osiągnięty w ciągu 3 lat.

Ponieważ głównym elementem definicji gatunku jest liczba chromosomów, można argumentować, że osoby posiadające sztuczne chromosomy były innego gatunku.

In vivo ukierunkowanej mutagenezy

Grupa naukowców z University of Minnesota, finansowana przez spółki biotechnologiczne, niedawno udało się zmienić chromosomowe sekwencje DNA w wątrobach szczurów, przez aplikację do zwierząt z DNA / RNA oligonukleotydów.

Technika ta ma potencjał, aby poprawiać pewne mutacje, które powodują zaburzenia genetyczne.

Terapeuci genowe są podekscytowani możliwością tej techniki w somatycznej terapii genowej, a nie będzie skutecznych argumentów za ich niewykorzystywaniem w inżynierii genetycznej, ze względu na to, że jest bardziej precyzyjna niż próby wprowadzenia genu dzikiego typu (patrz wyżej).

Roslin Institute ogłosił niedawno joint venture z Kimeragen dla produkcji transgenicznych zwierząt gospodarskich.

Testy DNA na chipie

Firmy takie jak Affymetrix opracowały chipy (nie są to komputerowe chipy), zdolne do wykrywania różnic w stu lub więcej różnych sekwencji DNA na raz.

To otwiera drogę do szybkiego przeprowadzenia badań w celu stworzenia u człowieka „profilu genetycznego„.

Technologie reprodukcyjne

Nuclear Transfer

Głownym celem technik klonowania nie jest w rzeczywistości, klonowanie, ale tworzenie zwierząt transgenicznych, a ostatecznie ludzi.

Rosliny już produkują transgeniczne owce tą drogą.

Przewagę nad istniejącymi technikami mikroiniekcji stanowi to, że jest to możliwe do zrobienia w inżynierii genetycznej, w hodowli komórek przed transfer jądra.

Metoda ta usuwa jeden poważny problem w transgenicznej produkcji zwierzęcej, ale wprowadza kolejny: niską żywotność zarodków jądrowych transferowanych oraz wysoki wskaźnik zaburzeń. Obecnie prowadzone są intensywne badania w celu rozwiązania tych problemów.

Potencjalny rynek dla klonowania ludzi oznacza, że ​​wiele amerykańskich klinik bez wątpienia próbuje rozwijać technologię klonowania ludzi.

Nowojorski naukowiec James Grifo niedawno przeniósł jądra między jajami różnych kobiet, w celu obejścia problemu genetycznego w mitochondri pacjentów.

St Barnabas Hospital próbował odwrotnego eksperymentu, przeniesienia mitochondrii między jajami od różnych kobiet, w tym samym celu.

Mitochondrialne DNA jest częścią genomu linii zarodkowej, dzieci rodzące się z tych doświadczeń będą pierwszymi przykładami zarodkowych linii zmian genetycznych, chociaż nie faktycznej inżynierii genetycznej w konwencjonalnym znaczeniu.

One mają trzech genetycznych rodziców.

Tworzenie dzieci z trojga DNA

W rzeczywistości, klonowanie osoby, klonowane za pomocą jajka, a także jądra z tej samej kobiety, również należą do tej kategorii.

Embrionalne komórki macierzyste

Ludzkie embrionalne komórki macierzyste, mogą różnicować się do wszystkich typów komórek ciała, w tym linii zarodkowej, które niedawno zostały wyizolowane.

Komórki ES stanowią główną drogę do wytwarzania transgenicznych myszy: są one najpierw poddawane inżynierii genetycznej, a następnie ponownie wprowadza się je do zarodków, tworząc zwierzęta, które są chimerami.

STWORZENIE DZIECI GMO ?!

Po 25 latach praktykowania inżynierii genetycznej roślin i zwierząt, naukowcy są gotowi do podjęcia ostatecznego kroku: podjęcia inżynierii genetycznej embrionów ludzkich, jako pierwszego krok w kierunku stworzenia dzieci GM.

W wielkiej Brytani  rząd zamierza usankcjonować inżynierię genetyczną embrionów ludzkich.

Stworzenie dzieci GM to nie hipotetyczny scenariusz: czołowi brytyjscy naukowcy, jak Robert Winston i Ian Wilmut, już opatentowali techniki robienia tego

Jeśli nie powstrzymamy tego teraz, za dziesięć lat będziemy żyć w świecie „konsumentów eugeniki”, w którym.:

 • ludzkie embriony – genetycznie modyfikowane sprzedawane będą jako towary
 • rodzice decydować będą o cechach swoich dzieci, jak każdego innego produktu konsumenckiego, który nabywają
 • bogaci ludzie będą w stanie dać dzieciom wbudowane biologicznych zalety, dające im przewagę nad resztą z nas.

NIE DAJCIE SOBIE WMÓWIĆ

 • Nie dajcie się zwieść przez obietnice rządu o zakazie tworzenia rzeczywistych dzieci GM, aż technologia będzie”bezpieczna”.

W rzeczywistości, rząd wprowadził istotną lukę w tym zakazie, decyzja zezwalająca naukowcom, aby rozpocząć badania jest kluczową decyzją.

Jeśli rząd nie zamierza ostatecznie pozwalać na tworzenie dzieci GM, dlaczego pozwala naukowcom, aby rozpoczęli badania?

Gdy technologia zostanie zaprezentowana jako bezpieczna, będziemy podlegać szumowi medialnemu i emocjonalnemu szantażowi na temat rzekomych korzyści medycznych płynących z ludzkiej inżynierii genetycznej, jak byliśmy poddawani wczesniej, w przypadku terapii genowej i komórek macierzystych, a także o potrzebach krajowego przemysłu, w naukowym wyścigu.

 • Nie dajcie się zwieść obietnicami, że badania będą zapobiegać cierpieniu i chorobom genetycznym. 

W rzeczywistości nie jest to absolutnie konieczne.

Wiele organizacji reprezentujących prawa osób niepełnosprawnych, uważa, że próby zapobiegania narodzinom dzieci niepełnosprawnych są kontynuacją eugeniki.

To bardzo trudne zagadnienie.

Ale jeśli rodzice chcą, aby uniknąć dzieci z chorobami genetycznymi, to istnieje już wiele opcji:

 • mogą używać plemników lub jaj darczyńców,
 • testów prenatalnych,
 • badania genetyczne zarodków,
 • po prostu adoptować dzieci.

Gdy pozwolimy technologii, które zostaną oficjalnie opracowane z powodów medycznych, będzie niemożliwe, aby zapobiec jej wykorzystania, tutaj lub w innych krajach, dla innych celów.

 • Nie dajcie się zwieść przez argumenty rządu, że jego głównym celem są podstawowe badania biomedyczne, a nie rozwój technologii do tworzenia dzieci GM.

Rząd zaczął używać tego argumentu, gdyż HGA zaalarmował media w sprawie zagrożenia dziećmi GM.

Rząd mówi, że pragnie „przyszłościowego” ustawodawstwa,w efekcie prawonie będzie musiało być zmieniane prawo ponownie, kiedy naukowcy chcą rozpocząć nowe rodzaje badań genetycznych w przyszłości.

 • Ci, którzy obawiają się genetycznie zmodyfikowanych roślin i zwierząt powinni być jednakowo wrażliwi na ryzyko stosowania modyfikacji genetycznej do zmiany ludzkiej natury.

Stworzenie dzieci GM doprowadzi do genetycznej istoty człowieka, będącej przedmiotem sił rynkowych / patentowania, tak jak z roślinami i zwierzętami, gdzie prowadzi to do utraty różnorodności, w przypadku ludzi stworzy nowe nierówności.

Po raz kolejny, rząd decyduje się przekroczyć linię etyczną bez publicznej dyskusji tylko dlatego bo kilku ambitnych naukowców wzywa go do tego.

CZAS NA DZIAŁANIE

Nawet jeśli nie mieszkasz w Wioelkiej Brytanii, Twoja pomoc jest niezbędna, ponieważ rząd brytyjski jest wrażliwy na międzynarodową presję

Napisz do ministra właściwego do spraw ustawodawstwa: Andrew.Earnshaw @ dh.gsi.gov.uk

źródło: Human Genetics Alert

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − 6 =