Uwaga na pestycydy

Pestycydy groźne dla życia

Pestycydy staja się coraz bardziej toksyczne. Dlatego zmniejszenie całkowitej masy / ilości pestycydów nie gwarantuje korzyści dla środowiska.

Człowiek utracił zdolność przewidywania i panowania nad wszystkim. Skończy się to zniszczeniem Ziemi.  (Albert Schweitzer)

Pestycydy wykorzystywane jako środki chemicznej ochrony roślin to dobry przykład ilustrujący obawy Schweitzer ’a sprzed kilkudziesięciu lat.

Pestycydy – co to ?

Pestycydy to sztucznie syntezowane substancje chemiczne albo ich mieszaniny, stosowane jako środki ochrony roślin przed szkodnikami, które niestety znalazły na szeroką skalę zastosowanie w rolnictwie, ogrodnictwie i nie tylko. 

pestycydy opryski
opryski pestycydami

Zazwyczaj klasyfikuje się je ze względu na to, jakie organizmy zwalczają. Insektycydy zabijają owady, herbicydy niszczą chwasty a fungicydy grzyby.

Niestety, dwa powszechnie przez wiele lat stosowane (chloropiryfos wycofano w UE od 16.04.2020 roku) pestycydy malation i chloropiryfos mogły zaszkodzić większości z 1782 gatunków ssaków, ptaków, ryb, gadów i roślin, wymienionych w ustawie gatunków zagrożonych USA.

pestycydy

Dyrektor w Centrum Różnorodności Biologicznej – Lori Ann Burd, powiedziała o tych pestycydach:

Te niebezpieczne pestycydy były stosowane bez odpowiednich analiz przez dziesięciolecia..

Pestycydy w rolnictwie

Tak jak już zostało wspomniane na wstępie…

Malation  jest pestycydem powszechnie stosowanym w uprawach rolniczych, sadowniczych oraz warzywnych. Wykorzystywany jest także w opryskach ogrodów oraz do zwalczania komarów i muszek owocowych. Bardzo często stosuje się go także na obszarach miejskich.  

Uznaje się, że w Stanach Zjednoczonych jest to najczęściej używany środek owadobójczy z grupy organicznych związków fosforu.

Pestycyd ten został uznany przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO) za prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi. To niepokojąca informacja, wymagająca jak najszybszej weryfikacji przez specjalistów pod tym kątem.

Drugi z wymienionych pestycydów chloropiryfos to substancja czynna z grupy fosforoorganicznych, która została opatentowana już w 1966 r.

Pestycyd ten uznawany był za bardziej umiarkowany toksyczny dla ludzi. Niepożądanym efektem jego działania mogą być zaburzenia neurologiczne, rozwojowe czy autoimmunologiczne. Niebezpieczeństwo jeszcze bardziej wzrasta w przypadku kobiet w ciąży i małych dzieci. Nawet niewielkie dawki mogą prowadzić do różnych w skutkach powikłań po kontakcie.

Zgodnie z kryteriami GHS (Global Harmonised System) – globalnie zharmonizowanym systemem klasyfikacji i oznakowania chemikaliów – systemem klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin opracowany przez ONZ w celu ujednolicenia dotychczasowych standardów używanych w różnych krajach poprzez regulację kryteriów klasyfikacji i oznakowania oraz komunikacji o zagrożeniach.

  • działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
  • powoduje uszkodzenie układu nerwowego.
  • powoduje uszkodzenie narządów (układu nerwowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych i może stanowić szczególne zagrożenie dla środowiska.

Nawet producent pestycydu, w ulotce produktu, informuje wprost, że szczególną uwagę należy zwrócić na ptaki i pszczoły, a także, że substancja  może ulec bio-akumulacji w łańcuchu pokarmowym, na przykład w rybach i glonach. Substancja więc może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

Pestycydy bez kontroli ?

Niestety, pestycyd ten był dziesiątki lat używany na całym świecie do zwalczania owadów szkodników i chociaż zastosowanie tego pestycydu w domach zostało ograniczone w wielu krajach, to każdego roku jest stosowany na obszarze 8,5 mln akrów upraw (bawełny, kukurydzy , migdałów i drzew owocowych, w tym pomarańczy, bananów i jabłek).

pestycydy opryski z samolotu
samolot opryskuje pole pestycydami

W 2007 chloropiryfos był najczęściej stosowanym pestycydem fosforoorganicznym w Stanach Zjednoczonych, pomimo nieodwracalnych skutków dla środowiska.

Szokuje jeszcze jedna informacja, podana przez Lori Ann Burd. Otóż Agencja Ochrony Środowiska (The US Environmental Protection Agency (EPA)

“pozwoliła firmom chemicznym zarejestrować więcej niż 16.000 pestycydów, bez właściwego uwzględnienia ich skutków”

Czyli nikt nie analizuje skutków ubocznych i rzeczywistego negatywnego wpływu na środowisko ?

Pomyślcie tylko, że w podobnym trybie mogą być rejestrowane leki czy szczepionki .. ?? (dopisek redakcji)

Pestycydy w Polsce

 W Polsce, szukając informacji o chloropiryfosie lub środkach, w których jest zawarty dowiadujemy się, z załącznika do zezwolenia MRiRW nr R – 52/2012 z dnia 13.03.2012 r.:  ”niebezpieczny dla środowiska” i działa bardzo toksycznie na organizmy wodne !

Pestycyd chloropiryfos niebezpieczny dla środowiska…. a jednak był,  w majestacie prawa, dopuszczony do stosowania, aż do 16 kwietnia 2020 roku !

Warto przeczytać:

Środki owadobójcze mogą ”zabić” dzieci.

Neurotoksyczne pestycydy w owocach i warzywach !

Alergia przez wodę i herbicydy?

Rakotwórczy lindan, DDT, 2,4-D.

Jeden komentarz do “Uwaga na pestycydy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + 20 =