Manipulacje pogodowe – chemtrails – zasiewanie chmur

O Chemtrails mówiono w ONZ w 2015 roku

Czy chemtrails, zasiewanie chmur, geoinżynieria to manipulacje pogodowe z wykorzystaniem środków chemicznych i nanotechnologii czy też „teorie spiskowe” ?

Temat chemtrails został w 2015 roku omówiony w ONZ (o czym wielu ludzi nie wie – dop. redakcji).

Rosalind Peterson, współzałożycielka Koalicji Obrony Rolnictwa (ADC), miała w ONZ wystąpienie dotyczące niebezpieczeństw związanych z chemtrails.
Peterson mowiła o:

 • geoinżynierii,
 • celowych, eksperymentalnych zmianach pogody (manipulacje pogodowe)
 • oddziaływania tych eksperymentów na uprawy roślin rolnych
 • o szkodach wynikających z dozowania chemicznych substancji do atmosfery (chemtrail),
 • braku kontroli publicznej nad tego typu działaniami.

Czym jest Chemtrails ?

Chemtrails to powietrzne opryski wykorzystujące chemikalia, które z założenia wpływają na zdolność docierania promieni słonecznych do naszej planety  – poprzez przyciemnienie i ograniczenie bezpośredniego docierania promieni słonecznych do Ziemi.

chemtrails 2
duże natężenie smug na niebie – intensywny ruch lotniczy czy manipulacje klimatem ?

Tego rodzaju manipulacje geoinżynieryjne mogą rodzić nie tylko zmiany pogodowe, ale również osłabiać układy odpornościowe, wpływać na rozwój żywych organizmów – rośliny i i zwierzęta.

Chemtrail aby spełnić powyższą funkcję musi utrzymywać się na niebie co najmniej kilkanaście godzin, w odróżnieniu od szybko rozpraszających się smug kondensacyjnych, powstających po przelocie samolotu odrzutowego.
Pani Peterson nazywa to “globalnym zaciemnieniem” (albo „maskowaniem Słońca”), energia słoneczna jest redukowana przez chemtrails, co zmniejsza fotosyntezę, a to z kolei ostatecznym rachunku wpływa na rolnictwo, które leży w sferze zainteresowań działaczki.

Peterson, mając na względzie manipulacje klimatyczne, mówiła:

Jeśli weźmiesz i umieścisz na naszym niebie chemikalia, aby zmniejszyć ilość światła słonecznego docierającego do Ziemi, masz zamiar zacząć zmniejszać produkcję roślinną. Studia na Uniwersytecie Illinois odnośnie produkcji roślinnej wykazują zmniejszenie upraw.

Bez procesu fotosyntezy, zgodnie z którym rośliny od bezpośredniego działania promieni słonecznych zyskują energię do wzrostu, odkryjemy sami, ze minimalizacja w tym kierunku, wpłynie na produkcję roślinną, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie.

Dlaczego kwestia chemtrails nabrała rozgłosu dopiero w okresie ostatnich 20 lat ? Dlatego, że nie istniały aż do lat 80-tych XXw, kiedy chemtrails zaczęły stawać się powszechne.

Peterson dodaje:

Powodem tego, że jestem zaniepokojona odnośnie rolnictwa jest to, że żaden z tych eksperymentów nie ma żadnego nadzoru publicznego, ani nadzoru rolnego. Ma to wpływ na naszą wodę pitną ponieważ substancje chemiczne zaczynają pojawiać się teraz w naszej wodzie pitnej.

Te substancje chemiczne, według Peterson, wykazały badania wody pitnej Stanowego Departamentu Zdrowia przeprowadzone w latach 1970 oraz w 2015 roku. Wykazują one nagły skok ilości baru, glinu, strontu, magnezu, wapnia i manganu – odnotowany w tym samym czasie w stanach Kalifornia i Arizona.

P.S. Wikipedia traktuje problem jako “teorię spiskową

Anglojęzyczna Wikipedia podaje, że „zgodnie z teorią spiskową o smugach chemicznych, długo utrzymujące się ślady pozostawiane przez wysoko latające statki powietrzne są nasycone środkami chemicznymi i biologicznymi rozpylanymi umyślnie w zbrodniczych celach nieznanych opinii publicznej

Wystąpienie Pani Peterson w ONZ – film

Pani Paterson zwraca uwagę w ONZ m.in na manipulacje pogodowe

Czy zatem opryski chemikaliami wykonywane przez samoloty wojskowe dla modyfikacji pogody to mity ?

Manipulacje pogodą, dla celów militarnych, podczas wojny wietnamskiej  zaowocowały Konwencją ENMOD

Na stronie organizacji, w której działa Pani Paterson, w zakładce pn: modyfikacje pogody, przypomniano, że już w 1976 roku zawarto Konwencję o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko.

Pełna nazwa brzmi Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, ang. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques w skrócie Environmental Modification Convention (ENMOD)).

Art. 2 Konwencji określa że:

techniczne środki oddziaływania na środowisko” oznaczają każdy środek mający na celu, poprzez rozmyślne manipulacje procesami naturalnymi, dokonywanie zmian w dynamice, składzie lub strukturze Ziemi, włączając w to jej biosferę, litosferę, hydrosferę i atmosferę lub przestrzeń kosmiczną

Zasiewanie chmur przy pomocy chemikaliów jest faktem

Operacja Sober Popeye (Project Controlled Weather Popeye / Motorpool / Intermediary-Compatriot) była wojskowym projektem zasiewania chmur. Te manipulacje pogodowe były realizowane przez Siły Powietrzne USA, podczas wojny w Wietnamie, w latach 1967-1972.

To jedyny program wojskowy, o którym wiemy, że istniał na pewno i zakładał chemiczne manipulacje pogodowe.

Raport zatytułowany Rainmaking in SEASIA przedstawia wykorzystanie jodku ołowiu i jodku srebra przez samoloty w programie opracowanym w Kalifornii w Naval Air Weapons Station China Lake i przetestowanym na Okinawie, Guam, na Filipinach, w Teksasie i na Florydzie

W październiku 1966 r. projekt Popeye został przetestowany w pasie nabrzeża Laosu na wschód od płaskowyżu Bolovens w dolinie rzeki Se Kong. Rząd Laosu nie został poinformowany o projekcie, jego metodach ani celach (!)

Eskadra Rozpoznania Pogodowego rozpoczęła operację od 20 marca 1967 r. i realizowała je od marca do listopada w Azji Południowo-Wschodniej aż do do 1972 r.

Opryski wykonywały trzy samoloty C-130 Hercules i dwa samoloty F-4C Phantom, loty odbywały się 2x dziennie. Samoloty były „oficjalnie” na misjach rozpoznania pogodowego.

Jak sprawa stała się jawna ?

 • reporter Jack Anderson opublikował w marcu 1971 roku artykuł o operacji Popeye (w jego felietonie nosiła tytuł Intermediary-Rodak).
 • Operation Popeye (Pop Eye) stała się znana publicznie poprzez wzmiankę w Pentagon Papers
 • przełomowy dla sprawy jawności okazał się artykuł z 3 lipca 1972 roku w New York Times.

Operacje w Laosie i tym samych chemiczne manipulacje klimatem nad Wietnamem ustały dwa dni po opublikowaniu artykułu w Timesie.

Oczywiście na przesłuchaniach w Kongresie politycy i wojskowi nie byli skłonni do wyjawiania szczegółów operacji..

Opinia Greenpeace

W 2015 roku Greenpeace przyjął następujące stanowisko:

Greenpeace nie wszedł w posiadanie dowodów dostatecznie uzasadniających konieczność badania takiego zjawiska. Stoimy na stanowisku, że smugi chemiczne to mit – zwykła teoria spiskowa, a żadnego spisku nie ma.

Dopuścił, że ewentualne zbadanie przez tego domniemanego spisku wymagałoby spełnienia jednego z dwóch warunków:

(1) dostarczenia opinii uznanych autorytetów naukowych z dziedziny fizyki atmosfery, dynamiki płynów lub inżynierii lotniczej, która wyjaśniałaby, w jaki sposób odkryto, że te pozorne smugi kondensacyjne to tak naprawdę nie smugi kondensacyjne, ale smugi chemiczne, albo

(2) dostarczenia oświadczeń pracowników sektora lotniczego, w których szczegółowo opisane byłyby ich doświadczenia związane z montażem, uzupełnianiem i obsługą systemu służącego do rozpylania chemikaliów z samolotów”

Szersze uzasadnienie stanowiska Organizacji znajduje się na jej stronie www.

Na marginesie:

Wyżej przytaczamy informacje o wykorzystywaniu samolotów C-130 Hercules do testów i oprysków w Wietnamie w latach 1967-1972, gdzie jest też mowa o wykorzystaniu chemikaliów w postaci jodku ołowiu i jodku srebra.

Zatem technicznie oprysk środkami chemicznymi przy użyciu samolotów wojskowych, którego celem były manipulacje pogodowe, był możliwy.

samolot Hercules C130 dokonuje oprysku
Rezerwowe C-130 kontynuują misje opryskiwania nad Louisaną
Samolot C-130 Hercules z 910. skrzydła w Youngstown Air Reserve Station, w stanie Ohio, będzie kontynuował rozpylanie pestycydów na komary w kilku parafiach Luizjany w 2008 roku. (Zdjęcie sił powietrznych USA / lotnik 1. klasy Chad Kellum) Wygląd informacji wizualnych Departamentu Obrony USA nie sugeruje ani nie stanowi poparcia dla przedstawianych w naszym artykule treści.

Powyższe zdjęcie ilustruje jedynie możliwości techniczne dokonywania oprysków przez wojskowe samoloty.

Treść artykułu, na oficjalnej stronie Sil Powietrznych USA, dla której powyższe foto (z 2008r) stanowi ilustrację, jest bardzo ciekawa:

 • opryski dotyczyły zwalczania komarów i much i miały charakter sanitarny, przeciwepidemiczny,
 • każdy jeden zmodyfikowany C-130H jest w stanie opryskać około 80 000 akrów dziennie (ok. 8515m2 dziennie),
 • misje opryskowe są zwykle przeprowadzane o zmierzchu, kiedy owady są najbardziej aktywne,
 • produktem, który był użyty do zwalczania owadów roznoszących choroby, był Dibrom.

Interpelacja poselska z 2018 roku w sprawie rozpylania w atmosferze szkodliwych substancji

Autorka interpelacji przytacza kilka ciekawych informacji:

 • w dokumencie Armii USA, z 1996 roku, pt. “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” przedstawione jest, że programy geoinżynieryjne będą mocno rozwijane do roku 2025, pozwalając na wdrożenie globalnego systemu przewidywania, oceny i modyfikacji zjawisk pogodowych.

Czytamy tam m.in:

Niektóre narzędzia interwencyjne istnieją już dzisiaj a inne mogą być rozwijane i udoskonalane w przyszłości.

 • na stronie internetowej firmy American Elements, potentata w produkcji chemicznej, można przeczytać:

American Elements utrzymuje produkcję na skalę przemysłową dla wszystkich materiałów zasiewania chmur i materiałów modyfikujących warunki pogodowe. Ponadto dostarczamy wskazówki dla klientów dotyczące tematów takich jak wybór odpowiednich materiałów do zasiewu chmur na ziemi i w powietrzu.

Ciekawie brzmi wzmianka, na temat powyższego artykułu, zamieszczona na InforMEA – to portal informacyjny ONZ na temat wielostronnych umów środowiskowych.

Geoinżynieria w celu zmiany klimatu zbliża się do rzeczywistości.

Źródło: Bloomberg – Organ ONZ bada kontrowersyjne metody zapobiegania niekontrolowanym zmianom klimatycznym, dając ludziom zielone światło do przeprojektowania oceanów i atmosfery Ziemi.

Podsumowanie – czy manipulacje pogodowe, chemtrails, goinżynieria to wymysły ?

Oczywiście, tak jak pisze Greenpeace w swoim stanowisku odnośnie chemtrails, nie ma badań naukowych czy świadectw personelu lotniczego.

Ale czy ich brak tworzy z chemtrails teorię spiskową ?

Przecież przedstawione powyżej opryski chemikaliami amerykańskich samolotów wojskowych, w ramach programu Operation Popeye (Pop Eye), 50 lat temu, miały miejsce i manipulacje te służyły celom klimatycznym i wojskowym.

I wtedy to działanie odbyło się to poza kontrolą publiczną. Gdyby nie dziennikarze nawet byśmy o tym nie wiedzieli..

A czy dzisiaj poziom kontroli publicznej tego typu eksperymentów jest lepszy ?

Czy mamy lepszą wiedzę ? Wiemy natomiast, że technologie przez 50 lat na pewno się rozwinęły..

Dlatego zdrowy sceptycyzm i niepokój nie powinny dziwić, jednak w braku danych nie rozstrzygniemy ostatecznie czym jest lub nie jest chemtrails i jakie manipulacje lub nie się z tym ewentualnie wiążą…

Stop Chemtrails
niepokój o klimat ( ewentualne manipulacje) przybiera też takie formy
foto Steffen Zahn ; lic. CC BY 2.0

Jako podsumowanie niech posłuży artykuł zamieszczony przez ACS – która przedstawia się jako organizacja naukowa non-profit z ponad 140-letnim doświadczeniem. Założona w 1876 roku, jedna z największych organizacji naukowych na świecie, zrzeszającą ponad 151 000 członków w 140 krajach.

Artykuł z listopada 2009 roku – na stronie ACS:

Geoinżynieryjne kroki w kierunku rzeczywistości.

Kiedyś postrzegane sceptycznie, plany celowej interwencji w klimat Ziemi nabierają rozpędu


pył

wolisz bardziej przyziemne tematy ? >> zobacz >> groźny pyłJeżeli nas lubisz, czytasz i chcesz, aby Ekogazeta.eu się rozwijała to rozważ wsparcie nas darowizną


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + 17 =