Pył zawieszony skraca życie o 2 lata

Największe globalne zagrożenie dla zdrowia to właśnie pył

Przez pył zawieszony przeciętny człowiek na planecie traci 2,2 roku średniej długości życia, a są  kraje, gdzie ten wskaźnik jest jeszcze większy (nawet  o 3 lata).

Te przerażające dane wynikają z raportu wskaźnika Jakości Powietrza (AQLI) w życiu.

Stwierdzenie w raporcie jest jednoznaczne:

Zanieczyszczenie pyłem z otoczenia  jest największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego.

  • dym papierosowy, palaczowi, skraca długość życia o 1,9 roku, 
  • nadmierne spożywanie alkoholu skraca życie osoby spożywającej o 8 miesięcy,
  • zatruta woda o 7 miesięcy,
  • HIV/AIDS o 4 miesiące,
  • konflikty i terroryzm o 9 dni to, 
  • pył zawieszony jest liderem w skracaniu ludzkiego życia.

Możemy rzucić palenie, możemy przestać pić alkohol, możemy wdrożyć środki ostrożności przeciwko chorobom.

Zanieczyszczenie pyłem jest nieuniknione.

Pył zawieszony co to ?

Pył zawieszony – z angielskiego Particulate Matter (skrót PM ), to drobne cząsteczki swobodnie unoszące się w powietrzu.

Część z nich jest pochodzenia naturalnego np. popioły wulkaniczne, ale inne są też produktem działalności człowieka.

Są to przede wszystkim drobne cząsteczki sadzy powstające w procesie spalania węgla lub innych paliw, także cząsteczki powstające w wyniku przekształceń innych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu, np. tlenków siarki i azotu.

Pył zawieszony pm10 oraz pm2,5

Analizując jakość powietrza wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje pyłu zawieszonego:

  • PM 10, czyli pył o średnicach cząstek poniżej 10 μm.
  • PM 2,5, bardzo drobny pył o średnicach cząstek poniżej 2,5 μm.

Niestety, zarówno jeden jak i drugi przenikają w głąb układu oddechowego

pyl zawieszony frakcje2
pył zawieszony – zdolność penetrowania płuc w zależności od średnicy cząsteczek (w: μm )

W przypadku bardzo drobnego pyłu zagrożenie zdrowotne jest bardzo duże, ponieważ ze względu na niewielkie rozmiary cząstek może przenikać do najgłębszych części układu oddechowego, do pęcherzyków płucnych i dalej do krwiobiegu.

Problemem zajęli się naukowcy z całego świata. Pojawiło się bardzo dużo dowodów naukowych na temat wpływu zanieczyszczenia pyłowego , jego negatywnego wpływu na stan zdrowia.

Pył zawieszony  alert – rygorystyczne wytyczne WHO

22 września 2021 roku, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), zaktualizowała wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń pyłowych, którymi ludzie powinni oddychać.

Taka decyzja to silny przekaz i informacja, że ryzyko zachorowań i śmiertelności jest realne i duże.

poziom pylu zawieszonego w Bhiwandi blisko Mumbai
Maksymalny poziom PM2,5, pyłu zawieszonego w powietrzu, mierzony na przydrożnym wysypisku śmieci wzdłuż głównej drogi w Bhiwandi koło Bombaju w styczniu 2020 r. Maksymalny zarejestrowany poziom wyniósł 612 µg/m³ ! (norma to 5 µg/m³ ); foto: Sumaira Abdulali ; lic. CC BY-SA 4.0

Nowe wytyczne określają dopuszczalne poziomy dla 6 substancji zanieczyszczających, tj. pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2), ozonu (O3) oraz tlenku węgla (CO). Szczegółowe rekomendacje zawiera raport.

Dopuszczalne poziomy pyłu zawieszonego PM 2,5, zaostrzony został dwukrotnie.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, maksymalna norma w ciągu roku nie powinna przekraczać 5 µg/m³ (dotąd 10 µg/m³).

Dopuszczalne stężenie dobowe PM2,5 nie powinno natomiast przekraczać 15 µg/m³ (dotąd 25 µg/m³).

W przypadku dwutlenku azotu  NO2 – rekomendowane poziomy zaostrzono aż czterokrotnie (zalecana roczna norma nie powinna przekraczać 10 µg/m³ – dotąd 40 µg/m³).

Dla NO2 ustalono ponadto normę dobową – 25 µg/m³.


smog

zobacz też: Problem smogu


Pandemia a pył zawieszony ?

Wprowadzone wytyczne przez WHO nie przyniosły istotnych zmian. 

Na całym świecie 7,4 miliarda ludzi – 97,3 procent światowej populacji mieszka na obszarach, gdzie PM 2,5 przekracza nowy poziom WHO.

Poprawa wskaźników nie nastąpiła także w wyniku gwałtownego spowolnienia działalności gospodarczej na całym świecie, blokad i ograniczeń podróży, w związku z okresem pandemicznym

Pokazuje to, że  zanieczyszczenie powietrza to uporczywy problem, który globalnie można rozwiązać tylko dzięki długofalowej polityce na całym świecie.

Wiele krajów, m.in.: Chiny, USA, Indie podjęły radykalne rozwiązania.

Ustawa o czystym powietrzu w Stanach Zjednoczonych została uchwalona w 1970 roku. Ustanowione zostały Krajowe Standardy Jakości Powietrza. Ustawa bardzo pomogła w poprawie powietrza, ponieważ 50 % spadek zanieczyszczeń pyłowych od roku 1970 to duży sukces.

Od 2013 roku trwają zdecydowane działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia  także w Chinach.

Procedury i regulacje środowiskowe  pojawiają się w większości krajów na całym świecie.

Większe nakłady i rygorystyczna polityka na rzecz poprawy jakości powietrza zalecana jest także Polsce.  W raporcie przeczytamy…

Duże korzyści zdrowotne można uzyskać w bardziej skoncentrowanych obszarach, takich jak wschodnie części kontynentu (czytaj Europa), gdzie cała Polska, Białoruś, Słowacja, Węgry, Litwa, Armenia, Mołdawia, Cypr, jak również Bośnia i Hercegowina nie spełniają wytycznych WHO

Czas pokaże czy politykom, nie tylko w Polsce zależy, na dłuższym życiu ludzi ?

Czy przeznaczą odpowiednie środki finansowe na poprawę stanu powierza, czy będziemy mieli do czynienia z realnymi działaniami w tym zakresie.  

Stad m.in wiele organizacji i grup społecznych formułuje postulat by do katalogu Praw Człowieka dopisać prawo do czystego powietrza.


Jeżeli nas lubisz, czytasz i chcesz, aby Ekogazeta.eu się rozwijała to rozważ wsparcie nas darowizną


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa + sześć =