Mocne pytania – indyjski minister pyta o GMO

Pytania i jeszcze mocniejsza odpowiedź dr Shiva

Kilka lat temu ówczesny minister rolnictwa Indii i działacz partyjny, Sharad Pawar, zadał na swoim blogu mocne pytania przeciwnikom GMO.

Odpowiedziała na te pytania dr Vandana Shiva.

I choć minęło już kilka lat zadane mocne pytania i udzielone na nie dobitne odpowiedzi są wciąż aktualne i warto zapoznać się z nimi.

Zobaczcie jak Vandana Shiva odpowiedziała 🙂

Odpowiedzi dla Sharad Pawar – indyjski minister rolnictwa, w kwestii  GMO

Dr Vandana Shiva

26 października 2013

Szanowny Panie Pawar,

Jako lider NCP już wyraził Pan swoje poglądy na blogu zatytułowanym “Food for Thought”  i zamieścił je na swojej oficjalnej stronie internetowej partii.

Oto moje odpowiedzi na pytania, które zostały podniesione na wspomnianym blogu, na temat GMO

mocne pytania o gmo
mocne pytania dotyczące gmo i mocne odpowiedzi

Mocne pytania – czy GMO znacznie ogranicza stosowanie nawozów i pestycydów ?

1

Napisał Pan: “Nie jestem naukowcem. Ale jako rolnik chciałbym aby moi przyjaciele przeciwni technologii GMO odpowiedzieli na kilka moich pytań.

Na przykład, czy nie jest faktem, że technologia GMO znacznie ogranicza wymóg stosowania nawozów i pestycydów ? “

NIE, Panie Pawar, zarówno stosowanie nawozów jak i pestycydów idzie w parze z GMO.

Nasze badania w Vidharba wykazują 13-krotny wzrost zużycia pestycydów odnośnie bawełny Bt, ze względu na pojawienie się nie zwalczanych szkodników, innych niż docelowe, oraz ze względu na pojawienie się nagłej odporności szkodników.

bawelna
bawełna czy bawełna gmo – mocne pytania, a decydują interesy

Spożywamy olej z soi GMO, a dlaczego nie chcemy roślin GMO ?

2

Twierdzi Pan: “Po drugie, czy nie jest to faktem, że spożywamy olej wykonany z soi zmodyfikowanej genetycznie, produkowanej w Stanach Zjednoczonych?

Ale nie chcemy korzystać z tej samej technologii, na naszej własnej ziemi. Dlaczego? “

Chciałbym poinformować Pana, że import oleju sojowego jest objęty zerowymi cłami od 1998 roku, a nasze oleje jadalne zostały zakazane.

Ludzie używają oleju sojowego, nie dlatego, że go lubią, ale dlatego, że Rząd USA i Pana Rząd subsydiują go.

W 1998 roku, kiedy międzynarodowa cena soi wynosiła 150 dolarów za tonę, dotacja US wynosiła 190 dolarów za tonę (…).

olej sojowy
dotowany olej z soi gmo wyparł tradycyjne oleje – dlaczego ? – to mocne pytanie do indyjskiego decydenta

Jeśli subsydiowano by zdrowe oleje, takie jak: gorczyca, sezam, arachidowy, kokosowy, Hindusi mogliby ich używać, tak jak używali ich od wieków.

Były kobiety z ubogich dzielnic Delhi, które odmówiły jedzenia soi i chciały gorczycę z powrotem.
Wpycha Pan olej sojowy GMO Hindusom.

Kolejne mocne pytania – czy technologia GMO zwiększa produkcję 4x, zmniejszając zapotrzebowanie na grunty ?

3

Pyta Pan: “Czy nie jest faktem, że technologia GMO zwiększyła produkcję żywności czterokrotnie, zmniejszając zapotrzebowanie na dodatkowy grunt, chroniąc w ten sposób pokrywę zieloną”

NIE Panie Pawar, technologia GMO nie zwiększyła produkcji żywności w ogóle.

Badania naukowe opublikowane w studium “Niepowodzenie plonów” wykazały, że nie ma wzrostu wydajności przez technologię GMO.

Plonowanie bawełny Bt spada. Wydajność nie jest funkcją technologii GMO, ale pochodzi z rośliny, w której są nowe geny Bt lub dodawana jest odporność na Round Up.

Wydajność jest wielogeniczną cechą.
Inżynieria genetyczna może zajmować się tylko jedną cechą genów, jak np: dodanie toksycznych genów do rośliny.

Swoboda prowadzenia testów GMO dla naukowców, w ramach prawa ?

PYTANIE 4

Pisze Pan:“Moje jedyne stwierdzenie, nie dajmy zabić obiecującej nauki poprzez umieszczenie arbitralnych zakazów testów.
Niech naukowcy uzyskają swobodę prowadzenia swoich eksperymentów w tej technologii w ramach najsurowszych możliwych ram prawnych.
Czy to z prośbą o zbyt wiele? “

Sąd Najwyższy i komitet ekspertów technicznych zwróciły się o zaostrzenie regulacji, a w międzyczasie należy wprowadzić moratorium.
To naukowo konieczne.
Dobrzy naukowcy nie powinni obawiać się większej ilości badań na temat bezpieczeństwa.
To naukowcy, których kariera opiera się na współpracy z przemysłem, boją się gdy bezpieczeństwo biologiczne jest wzmacniane.
Dlatego jest to próba podważenia naszych praw o bezpieczeństwie biologicznym i zastąpienie ich BRAI.
I nie mamy jednej społeczności naukowej, ale wiele.
Istnieje wielki podział  na naukowców pro przemysłowych i naukowców niezależnych od branż.
W nauce, jak w każdej innej dziedzinie, wolność musi być ograniczona odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną.
Ani korporacje, ani naukowcy, ani politycy nie mają absolutnej wolności, aby niszczyć życie ludzi lub innych gatunków.

A Pan świętuje rozprzestrzenianie bawełny Bt w swoim blogu.

Rolnik jest najlepszym sędzią – to mocne pytania a właściwie stwierdzenie ministra

5

Powiedział Pan: “Wierzę, że rolnik jest najlepszym sędzią, aby podjąć decyzję w sprawie przyjęcia nowej koncepcji lub ideologii.
Pozwól mi powiedzieć, że 90 procent rolników – plantatorów bawełny w Indiach już przyjęło technologię GMO “.

Nie ma Pan ani słowa, na swoim blogu na temat tragedii rolników popełniających samobójstwa, zajmujących się uprawą bawełny.
Pan stan, Maharashtra, stolica bawełny Bt, to stolica rolników samobójców.

W ciągu ostatniej dekady, samobójstwa miały formę epidemii, nie było jednego słowa o tym kryzysie u Pana.
A wszystko co Pan robi to celebrowanie bawełny BT, która wpędza rolników w długi, ze względu opłaty dla Monsanto.
A rolnicy nie wybierają nasion Monsanto.

soja nasiona
mamy mocne pytania – korporacyjna kontrola nad nasionami, komu służy

Wszelkie inne opcje odnośnie nasion zostały zniszczone.
To nie jest zysk, ale celowe niszczenie alternatyw, które skłoniły rolników do wejścia w pułapkę bawełny Bt , a w konsekwencji w pułapkę samobójczą.
Rolnicze odmiany są przemieszczane przez bardzo pomysłową strategię “wymiany materiału siewnego”.

Próbowano wprowadzić ustawę o wymianie nasion i licencji przymusowej w roku 2004.*
Musieliśmy podjąć Satyagraha Seed aby zatrzymać to prawo i zapobiec zniszczeniu naszej bogatej bioróżnorodności i rolniczych odmian oraz wolności naszych rolników, aby mogli gromadzić i wymieniać nasiona swobodnie.
I większość indyjskich przedsiębiorstw jest zablokowanych umowami licencyjnymi z Monsanto, mogą tylko sprzedawać nasion bawełny Monsanto Bollgard Bt.
Ten monopol na nasiona bawełny wzrósł podczas Pana kadencji jako ministra rolnictwa.

Ryż z witaminami dzięki GMO ?

6

Pisze Pan:  “Dzięki wdrożeniu GMO, mamy ryż z pro – witaminą A, żelazem i cynkiem, technologia GMO dzięki swej interwencji zapewnia rolnikom dodatkowe bezpłatne technologie”

Złoty Ryż GMO nie jest dobrą metodą dostarczania witamin w pożywieniu.

ryz
ryż gmo i kontrowersje – mocne pytania i łamanie głowy

Niższym kosztem, dostępną i bezpieczniejszą alternatywą dla genetycznie modyfikowanego ryżu jest zwiększenie różnorodności biologicznej w rolnictwie.

Ponadto więcej ludzi, od tych, którzy cierpią z powodu niedoboru witaminy A, cierpi z powodu niedożywienia.

Generalnie, zwiększenie bezpieczeństwa żywności i zapewnienie bezpieczeństwa żywieniowego ubogim, poprzez zwiększenie różnorodności upraw i różnorodność diet ubogich ludzi, jest niezawodnym środkiem na przezwyciężenie niedoborów żywieniowych.

Źródła witaminy A w postaci zielonych warzyw liściastych zostały zniszczone przez Zieloną Rewolucję i inżynierię genetyczną, które promują stosowanie herbicydów w rolnictwie.

Przyrost roślin odpornych na herbicydy dodatkowo pogorszą bioróżnorodność, co jest jednym z głównych skutków wzrostu niedoborów żywieniowych.

Na przykład, bathua, bardzo popularne liściaste warzywo w północnych Indiach, została zepchnięta na wyginięcie w tereny zielonej rewolucji, gdzie intensywne stosowanie herbicydów jest częścią pakietu chemicznego.

Przez to, co nazywa Pan “dodatkowymi bezpłatnymi technologiami”, mamy promowanie modelu rolnictwa, w którym istnieje wiele interwencji , ale wszystkie interwencje są dokonywane przez korporacje jak Monsanto.

Interwencje dodające toksyczne geny poprzez inżynierię genetyczną, to interwencje poprzez patenty i zbieranie tantiem na nasiona, interwencje w życie rolników poprzez uwięzienie ich w długach i popychanie ich do samobójstwa, to Pańskie interwencje politycznie.

Ta interwencja nie jest darmowa.

Pracujemy, aby ujrzeć więcej rolników uczestniczących w decyzjach dotyczących rolnictwa, choćby rolnictwa ekologicznego, w wykonywaniu bija Swaraj, wolnych nasion (nieopatentowanych), żyjących w wolności i godności.

Wybór jest oczywisty.

Jest wolność korporacji, jak Monsanto – kontra wolność naszych drobnych rolników.

Dotychczas została wykorzystana dla Monsanto.

Jako minister rolnictwa Indii, mam nadzieję, że będzie Pan pamiętać, że jest to ziemia Indii, nasze nasiona, a nasi rolnicy wymagają ochrony.

A w Polsce ?

Zapamiętajmy ten dialog z ministrem rolnictwa Indii, mocne pytania i równie mocne odpowiedzi. Zwłaszcza te kwestie dotyczące patentów, przymusowych licencji, obowiązkowej wymiany nasion na nowe (opatentowane oczywiście), utrudniania obrotu lokalnymi nasionami itd.. itp..

Bo niebawem w Polsce rolnicy też mogą stanąć przed problemem ograniczenia ich wolności na rzecz interesów korporacji, przy zastosowaniu rozmaitych metod.

Już obecnie istnieją raporty, które wskazują, że:

Koncentracja kontroli zarówno nad gruntami rolnymi jak i wpływem na sprzedaż bezpośrednią zawęziło marżę zysku rolników, zmuszając przez to małych producentów do wyboru między zwiększeniem skali swojej produkcji i całkowitym wycofaniem się z rynku sprzedaży bezpośredniej, co z kolei przyczyniło się do intensywniejszej migracji z terenów wiejskich do miast. Wszystkie te zmiany stanowią zagrożenie dla rolnictwa.

A w perspektywie czeka nas cyfryzacja rolnictwa (tzw. rolnictwo 4.0) , co do której można postawić bardzo mocne pytania:

  • choćby o bazy danych zbierających poprzez czujniki dane hodowlane czy uprawowe i przetwarzających w informacje i decyzje poprzez algorytmy. Bazy te są własnością dużych korporacji bądź rzadziej władz państwowych i podlegają ich kontroli oraz opłatom za dostęp i wykorzystanie. W ten sposób właściciele takiej platformy mogą promować sprzedawane przez siebie lub swoich partnerów nasiona i środki agrochemiczne.
  • należy jednak pamiętać, że stosowanie zaawansowanych technologii motywuje do zwiększania skali i ujednolicania produkcji, co na dzień dzisiejszy zaowocowało już zmniejszeniem się bioróżnorodności w Europie i na świecie. A pytając o bioróżnorodność trzeba stawiać mocne pytania.
  • wszystkie główne rynki w zarówno rolniczym jak i żywnościowym łańcuchu dostaw w UE silnie skoncentrowane. Np: rynek maszyn rolniczych jest obecnie zdominowany przez pięciu głównych firm: CNH Industrial (Wielka Brytania/Niderlandy), Claas (Niemcy), Deere & Co (Stany Zjednoczone), AGCO (Stany Zjednoczone) and Kubota (Japonia). Jak można się tego spodziewać, są oni głośnymi zwolennikami rolnictwa cyfrowego.
koncentracja ziemi
koncentracja rynków maszyn i koncentracja ziemi – niekończące się mocne pytania o sens
  • wielkie korporacje już dziś kontrolują ponad 60% światowego rynku nasion.

Jeżeli nas lubisz, czytasz i chcesz, aby Ekogazeta.eu się rozwijała to rozważ wsparcie nas darowizną


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście + 5 =