Rak choroba do której przyczynia się Akrylamid

Czy wiesz, że wytwarzasz akrylamid w kuchni ?

Rak choroba cywilizacyjna.  Jednak warto byś wiedział, że akrylamid, który zwiększa ryzyko raka może powstawać w Twojej kuchni podczas pieczenia i smażenia produktów spożywczych zawierających skrobię.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdził wcześniejsze przypuszczenia – akrylamid, substancja chemiczna powstająca podczas podgrzewania żywności potencjalnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka.

Już w 2002r naukowcy ze Szwecji zaczęli podejrzewać akrylamid o rakotwórczość.
Panel ekspertów z EFSA stwierdził podobnie, ale chcąc się upewnić, co do słuszności przyjętych założeń w wydanej opinii, przez rok przeprowadzał konsultacje.

W 2015 roku EFSA ostatecznie potwierdza, że wcześniejsze wnioski pozostają bez zmian, występuje związek: akrylamid – pieczenie – smażenie -grilowanie – rak choroba.

Akrylamid jest związkiem chemicznym, który tworzy się w produktach spożywczych, takich jak:

 • chipsy ziemniaczane,
 • frytki,
 • chleb,
 • tosty,
 • herbatniki,
 • sucharki,
 • kawa,
czipsy
czipsy to źródło akrylamidu – uważaj rak choroba nie czeka

Powstaje podczas obróbki (w tym pieczenia, smażenia ) w wysokiej temperaturze (powyżej 120 °C, optymalnie 140-180°C). Tak współtworzy się rak choroba która zabija..

Z raportu wynika, że ryzyko dotyczy wszystkich grup wiekowych, ale szczególnie niebezpieczny akryloamid jest dla dzieci i młodzieży, z uwagi na ich mniejszą wagę ciała i jednocześnie podatność na jedzenie np.: frytek.

Przemysł wykorzystuje akrylamid

Gdzie jest wykorzystywany ?

Akrylamid
akrylamid przemysłowy

Będziecie zaskoczeni:

 • do produkcji polimerów i barwników .
 • jako stabilizatory lub flokulanty na przykład w oczyszczaniu ścieków lub produkcji papieru .
 • usieciowane poliakryloamidy są nierozpuszczalne i pęcznieją tylko w wodzie; są stosowane jako środek zagęszczający w kosmetyce.
 • jako absorbenty stosowane są kopolimery m.in. w pieluchach.

Problem gotowej żywności

Stowarzyszenia handlowe nadal enigmatycznie wypowiadają się o problemie. FoodDrinkEurope, uważa, że wykryty poziom akrylamidu w różnych produktach jest uzależniony od wielu czynników, ale jak najbardziej popiera zmniejszanie zawartości akryloamidu.

krakersy i akrylamid
wypiekane krakersy – akrylamid – rak choroba

Producenci żywności deklarują nakłady na prace badawcze zmniejszające akrylamid w swoich produktach i edukację.

Jest to ważna kwestia gdyż możliwe jest ograniczenie powstawania akrylamidu poprzez zmianę receptur i procesów produkcyjnych. Na przykład zmniejszenie maksymalnej temperatury pieczenia o 10–20 °C lub zastąpienie poszczególnych składników może ograniczyć powstawanie akrylamidu.Od 11 kwietnia 2018 r. producenci żywności, a także restauracje i bary muszą stosować procedury określone w rozporządzeniu (UE) 2017/2158 , dotyczącym zawartości akrylamidu w niektórych produktach spożywczych. Procedury te odnoszą się do wyboru surowców i ich przechowywania, przygotowania żywności i procedur kontrolnych, które ma stosować producent.

Rozporządzenie nie zawiera jednak żadnych przepisów sankcjonujących. Egzekwowanie leży zatem w gestii poszczególnych państw UE.

Groźny akrylamid to nie tylko rak choroba cywilizacyjna

EFSA potwierdza, że możliwe są inne szkodliwe efekty akryloamidu, takie jak wpływ na układ nerwowy. Według naukowców są one jednak minimalne, więc trudno mówić o zagrożeniu.

opiekane tosty
opiekane tosty – smaczne – a za progiem rak choroba

Niestety są !

Zresztą badania w tym zakresie były przeprowadzane na zwierzętach…

Badania toksykologiczne z AA (akryloamid ) zostały przeprowadzone u szczurów, myszy, małp, kotów i psów, przy użyciu różnych protokołów,drogi narażenia, dozowania. 

Działania niepożądane obserwowane w badaniach toksyczności dawki AA u szczurów, myszy, małp, psów i kotów wiązały się z:

 • utratą masy ciała i wpływem na układ nerwowy odzwierciedlonym jako paraliż tylnej kończyny,
 • zmniejszenie wydajności obrotowej i / lub zmian histopatologicznych w obwodowych nerwach i strukturach układu nerwowego.
 • u myszy wpływ na jądra, w tym zwyrodnienie nabłonka, redukcję plemników, rozrost proliferacji komórek krwiotwórczych śledziony, przerost nabłonka pęcherzyków płucnych płuc i zaćmy, a u samic myszy – torbieli jajnika.
 • u szczurów zanik mięśni szkieletowych, jąder, zanik napęczniałych pęcherzy moczowych, proliferację komórek krwiotwórczych w śledzionie, rozrost kości, szpiku kostnego, zanik jajnika, zwyrodnienie siatkówki, zwyrodnienie i martwica hepatocytów wątroby, rozrost szpiku kostnego, węzłów chłonnych i rozrost komórek przysadki i inne.

Badania szczurów i myszy wykazały pewne oznaki toksyczności rozwojowej (zwiększenie częstości występowania zmian szkieletowych, lekko upośledzony przyrost masy ciała, histologiczne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym i efekty neurobehawioralne).

Rak choroba poprzez akrylamid  – badania na zwierzętach

Badania na zwierzętach i wyniki nie pozostawiają złudzeń – czeka je rak choroba.

Akryloamid jest rakotwórczy w wielu tkankach, zarówno u myszy i szczurów płci męskiej i żeńskiej.

 • u szczurów pojawiły się gruczolaki, włókniaki, gruczolaki sutkowe i tarczycy, rak komórek pęcherzykowych, jąder i najądrza.
 • u myszy, największe guzy produkowane przez AA to: gruczolakorak płuc i pęcherzyków płucnych, guzy komórek warstwy ziarnistej jajnika, mięsaki skóry ,żołądka i przedżołądka, gruczolakorak płuc i pęcherzyków płucnych i inne.

Już w 1994 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem stwierdziła, że choć nie ma wystarczających dowodów na rakotwórczość akrylamidu u ludzi, akrylamid został sklasyfikowany jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy na podstawie badań laboratoryjnych na szczurach i myszach.

Genetycznie niebezpieczny

W hodowlach komórkowych znany jest związek między przedłużoną ekspozycją na akrylamid a poważnymi uszkodzeniami DNA, takimi jak mutacje genów lub pęknięcia DNA (źródło).

Z doświadczeń na zwierzętach znane są dwa sposoby działania:

 • z jednej strony akrylamid bezpośrednio atakuje DNA ,
 • z drugiej strony jest przekształcany w glicydamid (substancja jest podejrzewana o działanie genotoksyczne)  przez enzymy wątrobowe

Najszybsze możliwe jak największe ograniczenie akrylamidu z naszej diety zależy więc tylko od nas. Choć dieta całkowicie wolna od akrylamidu musiałaby bazować na eliminacji suchej, podgrzewanej żywności.

 na podstawie: Scientific Opinion on acrylamide in food

Pełna wersja opinii

Scientific Opinion on acrylamide in food


Jeżeli nas lubisz, czytasz i chcesz, aby Ekogazeta.eu się rozwijała to rozważ wsparcie nas darowizną


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście + 5 =